Menu
A+ A A-

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΗΙΡΟΝ

Στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του εισέρχεται, έχοντας σημειώσει σημαντική επιτυχία, το «Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιστοπαθολογίας ΗIPON: ένα πολύτιμο διαδικτυακό εργαλείο για φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες», ένα πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από τον Τομέα Δια Βίου Επιμόρφωσης του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων & Πολιτισμού (EACEA) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως επικεφαλής εταίρος του εν λόγω 3ετούς προγράμματος έχει ορισθεί το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το πρόγραμμα διευθύνει ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Ανδρέας Χ. Λάζαρης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συνεργάτες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ της Κροατίας, το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Radboud της πόλης Nijmegenτης Ολλανδίας, το Κέντρο Προαγωγής Ερευνών και Ανάπτυξης Μαθησιακής Τεχνολογίας (CARDET) της Κύπρου και το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Π.Γ.Δ.Μ.

Κεντρική ιδέα του όλου εγχειρήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές Ιατρικής, τους ασκούμενους παθολογοανατόμους και τους επαγγελματίες της υγείας, ιατρικής εμπειρίας με τη συνδρομή εξειδικευμένων παθολογοανατόμων, χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα όλων των διαθέσιμων σύγχρονων τεχνολογιών εκπαίδευσης (λ.χ. εικονικά πλακίδια, εκπαιδευτικά βίντεο, διαδικτυακά επικοινωνιακά μέσα).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς του προγράμματος, κατόπιν ανάλυσης αναγκών, το Moodle επιλέχθηκε ως η πλατφόρμα υλοποίησης του ΗΙΡΟΝ και η ακριβής σχετική αρχιτεκτονική διαμορφώθηκε με τη συναίνεση όλων των εταίρων. Οι συνεργαζόμενοι ιατροί - παθολογοανατόμοι από την Ελλάδα, την Κροατία και την Ολλανδία, με την βοήθεια κάποιων συναδέλφων τους από την Π.Γ.Δ.Μ., ξεκίνησαν να αναπτύσσουν το περιεχόμενο των ενοτήτων της Γενικής και της Συστηματικής Παθολογικής Ανατομικής.

Το περιεχόμενο κάθε ενότητας / κεφαλαίου βασίζεται σε μια σύντομη εισαγωγή, στη μελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων και σε ερωτήσεις βασισμένες σε εικόνες από την κάθε ενότητα. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα εικονικό χαρτοφυλάκιο που περιέχει εικόνες, πηγές και συνδέσμους, όπως επίσης και γλωσσάρι με όρους ευρετηριασμού.

Η εκπαιδευτική στρατηγική του ΗΙΡΟΝ παρουσιάστηκε στα πλαίσια του κυρίως προγράμματος του 25ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής στη Λισαβόνα στις αρχές Σεπτεμβρίου 2013, τόσο σε διάλεξη με θέμα «ΗΙΡΟΝ-μια νέα διαδραστική μαθησιακή πλατφόρμα για φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες» όσο και σε αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο «E-modules στην ιστοπαθολογία: Ένα πολύτιμο διαδικτυακό εργαλείο για φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες: Το σχέδιο ΗΙΡΟΝ». Ως δορυφόρος εκδήλωση του εν λόγω Συνεδρίου, έλαβε χώρα η δεύτερη συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου, όπου όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει και συμφώνησαν σε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για τα περαιτέρω βήματα που αφορούσαν στην ανάπτυξη του περιεχομένου του έργου και τη μεταφορά του στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Τέλος, κατά το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς, μερικά κεφάλαια έχουν κιόλας πλήρως ολοκληρωθεί, ενώ η φάση εσωτερικού ελέγχου είναι σε εξέλιξη με επιλεγμένους συμμετέχοντες από την κάθε συνεργαζόμενη χώρα, οι οποίοι και θα συμμετέχουν στον πρωταρχικό έλεγχο της πλατφόρμας ΗΙΡΟΝ, τη στιγμή που οι υπόλοιπες ενότητες του HIPON έχουν δρομολογηθεί και βαίνουν προς ολοκλήρωση τον Ιούνιο του 2014.

Ιατρικές ειδήσεις - Ιατρικά θέματα
επιστροφή στην κορυφή