Menu
A+ A A-

Παγκόσμια Εβδομάδα κατά του Γλαυκώματος

Σε περίπου 250.000 υπολογίζονται οι Έλληνες που πάσχουν από γλαύκωμα, με το 50% εξ αυτών να μην γνωρίζει ότι πάσχει. Η Παγκόσμια Εβδομάδα κατά του Γλαυκώματος καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της World Glaucoma Association (Παγκόσμια Οργάνωση Γλαυκώματος) το 2010. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας διακεκριμένοι οφθαλμίατροι απ' όλο τον κόσμο ενώνουν τις φωνές τους, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες αναφορικά με τις συνέπειες της μειωμένης όρασης ως αποτέλεσμα του γλαυκώματος και της επίδρασης που αυτό εμφανίζει στην καθημερινή ζωή των ασθενών.

Το γλαύκωμα αποτελεί μία ασθένεια του ματιού, εξαιτίας της οποίας η ροή του υδατοειδούς υγρού αποκόπτεται αυξάνοντας την ενδοφθάλμια πίεση με συνέπεια την καταστροφή των γαγγλιακών κυττάρων του αμφιβληστροειδούς χιτώνος. Εάν η ενδοφθάλμια πίεση παραμείνει σε υψηλά επίπεδα δίχως να αντιμετωπιστεί, τότε η όραση του ασθενή κινδυνεύει να υποστεί σοβαρές βλάβες.

Το γλαύκωμα μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα αν γίνει αντιληπτό στα πρώτα στάδια της εμφάνισής του. Σε περίπτωση όμως που ο ασθενής παραμελήσει το πρόβλημά του η κατάσταση μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη. Για το λόγο αυτό οι ειδικοί έχουν χαρακτηρίσει το γλαύκωμα ως τη «σιωπηλή ασθένεια που τυφλώνει» και ως «κλέφτη της όρασης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία το γλαύκωμα αποτελεί τη δεύτερη πιο κοινή αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι περίπου 4,5 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έχουν τυφλωθεί εξαιτίας του γλαυκώματος, ενώ οι προβλέψεις για το μέλλον είναι δυσοίωνες καθώς γίνεται λόγος για εκτίναξη του αριθμού αυτού σε 11,2 εκατομμύρια ως το 2020. Το γλαύκωμα απειλεί περισσότερο τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες καθώς σε ποσοστό 90% οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από γλαύκωμα.

Οι κυριότεροι τύποι γλαυκώματος είναι οι εξής:

 • --Χρόνιο γλαύκωμα
 • --Γλαύκωμα κλειστής γωνίας
 • --Οξύ γλαύκωμα
 • --Κρίση γλαυκώματος
 • --Συγγενές γλαύκωμα
 • --Δευτεροπαθές γλαύκωμα

 

Πέραν κάποιων εξαιρέσεων, το γλαύκωμα εμφανίζεται μετά την 4η δεκαετία της ζωής και η συχνότητά του αυξάνεται με τα χρόνια. Δεν υπάρχουν «διακρίσεις» ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και τα δύο φύλλα νοσούν με τον ίδιο τρόπο.

Δυστυχώς, η επιστήμη παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει δεν έχει ανακαλύψει κάποια θεραπεία του γλαυκώματος ούτε και μπορεί να αναστρέψει στην απώλεια όρασης εξαιτίας αυτού. Ωστόσο, η φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με την χειρουργική επέμβαση μπορεί να επιβραδύνει ή και να ανασχέσει την περαιτέρω απώλεια όρασης.

Έτσι, ο προληπτικό έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας από τους επαγγελματίες ιατρούς είναι μείζονος σημασίας για την καλύτερη πορεία δράσης κατά του γλαυκώματος.

World Glaucoma Association (WGA)

Σκοπός της Παγκόσμιας Οργάνωσης Γλαυκώματος είναι να εξαφανίσει τις δυσλειτουργίες όρασης των ασθενών που σχετίζονται με το γλαύκωμα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η WGA προωθεί τις εξής δράσης:

 1. Την εκπαίδευση: η WGA φιλοδοξεί να αποτελέσει την σημαντικότερη πηγή εκπαίδευσης για τους οφθαλμίατρου και τους άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας που σχετίζονται με το γλαύκωμα.
 2. Το Παγκόσμιο Συνέδριο Γλαυκώματος: το Παγκόσμιο Συνέδριο Γλαυκώματος αποτελεί την κορυφαία συνάντηση με θέμα το γλαύκωμα στον κόσμο.
 3. Την ευαισθητοποίηση και αναγνώριση του γλαυκώματος: η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το πρόβλημα του γλαυκώματος βοηθά σημαντικά στην αντιμετώπισή του.
 4. Οι επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες: Οι οικονομικοί πόροι της παγκόσμιας κοινότητας από τους ιδιώτες, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τις κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ και τους ασθενείς θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της φροντίδας του γλαυκώματος, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 5. Τεχνολογία: η WGA χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες πληροφόρησης / επικοινωνίας, ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της.
 6. Οργάνωση: η WGA θα είναι οικονομικά υγιής και οργανωμένη για να οδηγήσει στην καταπολέμηση του γλαυκώματος.

 

Το πρόγραμμα δράσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Γλαυκώματος περιλαμβάνει τους εξής στόχους:

--  Την περαιτέρω ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής παγκόσμιας οργάνωσης για την επίτευξη κοινών στόχων και τη βελτίωση των προτύπων για τη διαχείριση του γλαυκώματος και της έρευνας.

--  Να διευκολύνει και να συντονίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των Οργανισμών Γλαυκώματος, των Βιομηχανιών Γλαυκώματος και των Οργανώσεων Ασθενών που πάσχουν από γλαύκωμα και άλλες οργανώσεις στον τομέα.

--  Να διατηρεί και να ενημερώνει για έναν Παγκόσμιο Κώδικα Πρακτικής.

--  Να διατηρεί και να ενημερώνει για τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση και τη θεραπεία του γλαυκώματος.

--  Να διατηρεί και να ενημερώνει για τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσίευση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη θεραπεία του γλαυκώματος.

--  Να διατηρεί και να ενημερώνει για τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή των Συνεδρίων γλαυκώματος.

--  Να παρουσιάσει, να ταξινομεί και να επανεξετάσει τις σχετικές πληροφορίες με το γλαύκωμα μέσω του Διεθνούς Περιοδικού Γλαυκώματος.

--  Να παρέχει μια μοναδική βιβλιογραφία για το γλαύκωμα στην on line βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί.

--  Να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το γλαύκωμα.

--  Να δημοσιεύει και να ενημερώνει τον κατάλογο με τους Οργανισμούς Γλαυκώματος.

--  Να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις Εταιρείες Γλαυκώματος.

--  Να δημιουργήσει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων για την παγκόσμια έρευνα γύρω από το γλαύκωμα, τον έλεγχο, την πρόληψη της τύφλωσης που προκαλείται από το γλαύκωμα.

--  Να διοργανώσει παγκόσμιες συναντήσεις.

--  Να διοργανώσει το Παγκόσμιο Συνέδριο Γλαυκώματος.

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) ιδρύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1931. Η Ε.Ο.Ε είναι η πρώτη εταιρεία ειδικότητας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα 94 χρόνια μετά την ίδρυση της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και την ίδρυση της Ανθρωπολογικής Εταιρείας το 1924.

Σκοπός της «Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας», η οποία είναι επιστημονικό Σωματείο, είναι η μέριμνα για την προαγωγή της οφθαλμολογίας στην Ελλάδα και για τα κάθε είδους επαγγελματικά ζητήματα των μελών αυτής.

Το Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, αποτελεί το κορυφαίο επιστημονικό γεγονός των δραστηριοτήτων της Ε.Ο.Ε, καλύπτοντας όλες τις υποειδικότητες της Οφθαλμολογίας, με προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο. Συγκεντρώνει όλους τους Έλληνες οφθαλμιάτρους, προσφέροντας την μέγιστη δυνατότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Διοργανώνεται κάθε δύο έτη από την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία.

Το επιστημονικό περιοδικό που εκδίδει η Ε.Ο.Ε. ονομάζεται «Οφθαλμολογικά Χρονικά – Greek Annals of Ophthalmology« και βρίσκεται σε συνεχή έκδοση από το 1964, είναι τριμηνιαίο και έχει ως στόχο τη συνεχή επιμόρφωση των οφθαλμιάτρων και την προαγωγή της οφθαλμολογίας. Περιλαμβάνει πρωτότυπες εργασίες Ελλήνων οφθαλμιάτρων και τα μεταφρασμένα άρθρα της μηνιαίας σειράς των Focal Points της American Academy of Ophthalmology.

Τέλος, η Ε.Ο.Ε διοργανώνει ανά δίμηνο Επιστημονικές Ημερίδες στην Αθήνα και την επαρχία και Κλινικά Φροντιστήρια για τους Ειδικευόμενους στην Οφθαλμολογία.

Πηγές: San Simera, World Glaucoma Week, World Glaukoma Association, Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία


επιστροφή στην κορυφή