Menu
A+ A A-

Η Roche παρουσιάζει λύσεις ηγεσίας και καινοτομίας του εργαστηρίου στο EuroMedLab

Η Roche ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει νέες λύσεις για την καινοτομία στο εργαστήριο στο 22ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής IFCC–EFLM (EuroMedLab), που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το διάστημα 11–15 Ιουνίου. Το συνέδριο θα προσφέρει την ευκαιρία στους συνέδρους να βιώσουν από πρώτο χέρι την εμπειρία των πιο πρόσφατων τεχνολογικών επιτευγμάτων της Roche, αναφορικά με την τεχνολογία και τις λύσεις διαγνωστικού ελέγχου.

«Εμείς στη Roche καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρουμε λύσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλες τις δομές του συστήματος υγείας προς όφελος των παρόχων και των ασθενών», είπε ο Jean-Claude Gottraux, Επικεφαλής του Τομέα Κεντρικών Εργαστηρίων και Παρακλίνιων Διαγνωστικών Λύσεων. «Οι τεχνολογίες που προσφέρουμε συνεχίζουν να προσφέρουν πληροφόρηση με σκοπό την άμεση και κλινικά τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασθενείς να λαμβάνουν τις σωστές παρεμβάσεις στην κατάλληλη στιγμή, σε όλον τον κόσμο».

Στο συνέδριο, η Roche θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο Core Lab, μια νέα προσέγγιση και απάντηση στο ολοένα πιο περίπλοκο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον υγειονομικής φροντίδας. Η τεχνολογία συνδεσιμότητας σε επίπεδο επιχείρησης και η τεχνολογία καινοτομίας δίνει τη δυνατότητα στα εργαστήρια να ανταγωνίζονται σε μια απαιτητική αγορά, βοηθώντας τα να είναι περισσότερο αποτελεσματικά, να επεκτείνουν την ποιότητα και να βελτιώνουν τον έλεγχο για μεγαλύτερη επίδραση στη φροντίδα των ασθενών.

Για πρώτη φορά, η επόμενη γενιά της πλατφόρμας αναλυτικής κλινικής χημείας και ανοσοχημείας cobas παρουσιάζεται, όπως συμβαίνει και με τους ολοκληρωμένους αναλυτές αιματολογίας και αιμόστασης, τον cobas m 511, που μόλις κυκλοφόρησε και τον cobas t 711, που πρόκειται να κυκλοφορήσει.

Ο cobas t 711 θα κυκλοφορήσει στο τέλος του 2017 και θα διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων βελτιωμένη ισχύ επεξεργασίας και μειωμένο χρόνο απασχόλησης των χειριστών, για τα εργαστήρια αιμόστασης μεσαίου έως υψηλού όγκου. Θα συνδέεται στο προαναλυτικό σύστημα μέσω γραμμών διασύνδεσης cobas (CCM). Στα κυριότερα χαρακτηριστικά του συγκαταλέγονται η συνδεσιμότητα, η αυτοματοποιημένη ανασύσταση αντιδραστηρίων και η βελτιωμένη διαχείριση αντιδραστηρίων και δειγμάτων, η οποία θα παρέχει στα εργαστήρια βελτιωμένη ροή εργασιών και αποτελεσματική λειτουργία.

Ο cobas m 511 δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να επωφελούνται από ταχύτερα αποτελέσματα για την ακριβή διάγνωση αιματολογικών παθήσεων, όπως η αναιμία και η λευχαιμία1. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ότι ο cobas m 511 απαιτεί μόνο μικρούς όγκους δειγμάτων, οπότε περιορίζονται σημαντικά οι απαιτήσεις σε αίμα από ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και τα νεογνά. Επιπλέον, ο cobas m 511 θα έχει δυνατότητα σύνδεσης σε προϊόντα πληροφορικής ενδιάμεσου λογισμικού, όπως οι cITm, cInfinity και IT3000.

Οι σύνεδροι θα μάθουν επίσης με ποιους τρόπους η Roche βρίσκεται στην πρωτοπορία της πλήρους αυτοματοποίησης και ολοκλήρωσης του κλάδου της Μοριακής Διάγνωσης, καθώς προσφέρει στα εργαστήρια λύσεις βελτιωμένης αποτελεσματικότητας και την ευελιξία της προσαρμογής στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις διαγνωστικών. Για παράδειγμα, τα συστήματα cobas 6800 και cobas 8800 προσφέρουν τους ταχύτερους χρόνους απόκρισης για τα εργαστήρια που διεκπεραιώνουν μεγάλους όγκους, καθώς και τους μεγαλύτερους χρόνους λειτουργικής αυτονομίας από όλες τις αυτοματοποιημένες πλατφόρμες μοριακής ανάλυσης.2 Ακόμη, οι εξετάσεις cobas CT/NG (Chlamydia trachomatis ή/και Neisseria gonorrhoeae) και cobas HPV (ιός ανθρώπινων θηλωμάτων) για χρήση στα συστήματα cobas 6800/8800 παρέχουν στα εργαστήρια λύσεις μοριακής ανάλυσης μεγάλου όγκου εξετάσεων CT/NG ή HPV στην αγορά.

«Προσφέρουμε εξελιγμένες λύσεις εξετάσεων, που βοηθούν τους ιατρούς να λαμβάνουν αποφάσεις για τον ασθενή με ακρίβεια και σιγουριά», είπε ο Jean-Jacques Palombo, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Roche. «Το συνοδό διαγνωστικό τεστ γονιμότητας που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το Elecsys® AMH Plus, παρέχει αποτελέσματα που βοηθούν στη λήψη περισσότερο αποτελεσματικών και στοχευμένων κλινικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ατομική βιολογία κάθε γυναίκας. Αυτό σημαίνει λιγότερο άγχος για τη γυναίκα και ορθότερες ιατρικές αποφάσεις από τον ιατρό».

Η Roche θα καταδείξει τη σημασία της διάγνωσης στα παρακάτω:

Υγεία της γυναίκας με το πρώτο εγκεκριμένο συνοδό διαγνωστικό τεστ γονιμότητας (AMH plus) και του λόγου (sFlt-1/PlGF), ως προγνωστικού δείκτη προεκλαμψίας

Νόσος Alzheimer και την ανάγκη για βελτιωμένα εργαλεία διαγνωστικού ελέγχου

Kαρδιολογικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων των NT-proBNP, Troponin T-high sensitive και του νέου δείκτη GDF-15 και του τρόπου με τον οποίον αυτές οι εξετάσεις μπορούν να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την καρδιαγγειακή νόσο και, συνεπώς, να βελτιώσουν τις ζωές των ασθενών

επιστροφή στην κορυφή