Menu
A+ A A-

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: Αποτελέσματα 12μήνου 2016 - Επιστροφή στα κέρδη

Τα αποτελέσματα 12μήνου 2016 ανακοίνωσε ο ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΟι λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση παρά τη συνεχιζόμενη μονομερή, από πλευράς Δημοσίου, νομοθετική υποχρέωση εφαρμογής μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων claw-back και rebate.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 45,5% καταγράφοντας κέρδη ύψους € 32 εκ.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα € 227,7 εκ. καταγράφοντας αύξηση 3,4% ενώ τα ενοποιημένα κέρδη περιόδου μετά από φόρους ανέρχονται σε  € 760 χιλ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κος Ανδρέας Καρταπάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

"Παρά τη συνεχιζόμενη, και το 2016, ύφεση με την έντονη ενδογενή επιχειρηματική αβεβαιότητα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ βασική στόχευση αποτελεί η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και η εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων που θα εξασφαλίσουν τη αναπτυξιακή πορεία, την κεφαλαιακή ισχυροποίηση, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και την συνεχώς αυξανόμενη λειτουργική κερδοφορία.

Παράλληλα με την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού μας,  προσβλέπουμε στη δημιουργία σύγχρονων και ευέλικτων εταιρικών δομών που προάγουν την επιστημονική και επιχειρηματική αποτελεσματικότητα του Ομίλου μας.

Στο πλαίσιο της αποστολής μας η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην κοινωνία, στους εργαζομένους μας, στο περιβάλλον και στην οικονομία, αποτελεί για τον Όμιλό μας βασικό πυλώνα δημιουργίας, αναλαμβάνοντας συστηματικά πρωτοβουλίες και συντονισμένες δράσεις με απώτερο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία.

 Σταθερή προτεραιότητα μας παραμένει, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας να είναι εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, έχοντας ως δέσμευση τη μακροχρόνια ανάπτυξη και τη διατήρηση της υψηλής θέσης αναγνωρισιμότητας που κατέχει ο Όμιλος διεθνώς. Παράλληλα, εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας.

Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η «MARFIN INVESTMENT GROUP".

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2016 και 2015, που ακολουθούν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back)  κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018.  
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2016, ανήλθε σε €227,7 εκ.  σημειώνοντας αύξηση 3,4% έναντι €220,3 εκ. το 2015.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 45,5% και ανήλθαν στα €32 εκ. έναντι κερδών €22 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ KAI ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων    παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε  €13,5 εκ. έναντι  κερδών €2,5 εκ. το 2015.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  κατέγραψαν κέρδη €0,8 εκ. το 2016 έναντι ζημιών €-26,6 εκ. το 2015.
      
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου στην διεύθυνση: www.hygeia.gr.

«Το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ Α.Ε,» ιδρύθηκε το 1970, και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης κατέχοντας κυρίαρχη θέση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απασχολώντας περισσότερους από 3.160 εργαζομένους. Τον Ιανουάριο του 2006 η «MARFIN INVESTMENT GROUP» (MIG) απέκτησε τον έλεγχο του Ομίλου και προχώρησε σε μια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες  με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας.  Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, σήμερα διαθέτει 3 νοσοκομεία στην Ελλάδα (ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ)  και ένα στην Αλβανία (ΥΓΕΙΑ ΤΙΡΑΝΩΝ), συνολικής δυναμικότητας 1.261 κλινών με 52 χειρουργικές αίθουσες, 19 αίθουσες τοκετών και 10 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Παράλληλα έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας με δύο Διαγνωστικά Kέντρα (ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), ένα  Κέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής (ΑΛΦΑLAB), ενώ διαθέτει εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (YLOGIMED). Επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, παραγωγής και εμπορίας ιατρικών καλλυντικών προϊόντων (BEATIFIC)».
επιστροφή στην κορυφή