Menu
A+ A A-

Η ιμπρουτινίμπη της Janssen έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Ασθενείς με Νεοδιαγνωσθείσα ΧΛΛ

Η έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα από την μελέτη Φάσης 3 RESONATETM-2 που διαπίστωσε ότι η ιμπρουτινίμπη χορηγούμενη από το στόμα μία φορά καθημερινά βελτίωσε σημαντικά την συνολική επιβίωση και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου σε σύγκριση με την χημειοθεραπεία.

 

Η Janssen-Cilag International NV (Janssen) ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε έγκριση στην ιμπρουτινίμπη για την θεραπεία ενηλίκων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία.1 Αυτό διευρύνει την ένδειξη πέραν της αρχικής έγκρισης για την ΧΛΛ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2014. Η ιμπρουτινίμπη έχει πλέον εγκριθεί για όλους τους ασθενείς με ΧΛΛ, αυξάνοντας τον αριθμό των ασθενών που μπορούν να ωφεληθούν από αυτή την θεραπεία.

Η διεύρυνση της ένδειξης της ιμπρουτινίμπης βασίζεται σε δεδομένα από την Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτής ετικέτας μελέτη RESONATE™-2, όπως δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine (NEJM) το 2015.

Ο Καθηγητής PaoloGhia, Aναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Vita-Salute San Raffaele του Μιλάνου της Ιταλίας δήλωσε: “Η ιμπρουτινίμπη έχει επιδείξει αξιοσημείωτη βελτίωση της συνολικής επιβίωσης, της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου και των ποσοστών ανταπόκρισης σε σύγκριση με την χλωραμβουκίλη. Τα δεδομένα της RESONATE™-2 αποτελούν ένδειξη ότι η ιμπρουτινίμπη μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα αναγκαία εναλλακτική επιλογή θεραπείας πρώτης γραμμής για πολλούς ασθενείς.”

Τα αποτελέσματα της μελέτης RESONATE™-2 έδειξαν ότι η ιμπρουτινίμπη παρέτεινε σημαντικά την συνολική επιβίωση (OS) (HR=0.16, 95% CI 0.05 ως 0.56, P=0.001), καθώς ποσοστό 98% των ασθενών εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή μετά από δύο έτη, σε σύγκριση με 85% των ασθενών που είχαν τυχαιοποιηθεί στο σκέλος της χλωραμβουκίλης.2 Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) δεν καλύφθηκε στους ασθενείς που λάμβαναν ιμπρουτινίμπη σε σύγκριση με 18,9 μήνες για όσους ανήκαν στο σκέλος της χλωραμβουκίλης, εύρημα που αντιστοιχεί σε στατιστικά σημαντική μείωση κατά 84% του κινδύνου θανάτου ή εξέλιξης της νόσου στο σκέλος της ιμπρουτινίμπης (HR=0.16, 95% CI 0.09 ως 0.28, P<0.001).2 Η συνολική ασφάλεια της ιμπρουτινίμπης στον πληθυσμό των ασθενών με ΧΛΛ που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία βρισκόταν σε συμφωνία με τα ευρήματα προηγούμενων μελετών.3 Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (AR) (≥20%) οποιουδήποτε Βαθμού στην μελέτη RESONATE-2 για την ιμπρουτινίμπη ήταν διάρροια (42%), κόπωση (30%), βήχας (22%) και ναυτία (22%).2

Ο Nick York, μέλος του συλλόγου ασθενών με ΧΛΛ για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων, (CLL Advocates Network (CLLAN)), δήλωσε: “Η διαθεσιμότητα μιας στοχευμένης θεραπείας ως αρχικής θεραπευτικής αντιμετώπισης αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για τα άτομα που πάσχουν από ΧΛΛ και αναμενόταν από πολύ καιρό από την κοινότητα ατόμων με ΧΛΛ. Πολλοί ασθενείς θεωρούνται ακατάλληλοι για την τρέχουσα καθιερωμένη θεραπεία πρώτης γραμμής, οπότε υπάρχει πραγματική ανάγκη για νέες, αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές για αυτούς τους ασθενείς.”

Παρά την διαθεσιμότητα αποτελεσματικών χημειο-ανοσοθεραπευτικών σχημάτων πρώτης γραμμής για την ΧΛΛ, πολλοί ασθενείς, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανεπιθύμητες ενέργειές τους.3 Η ΧΛΛ είναι σε γενικές γραμμές ένας βραδείας εξέλιξης καρκίνος των λευκών αιμοσφαιρίων του αίματος.4 Ο επιπολασμός της ΧΛΛ στην Ευρώπη μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι περίπου 5,87 και 4,01 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα ανά έτος, αντίστοιχα.5,6 Η ΧΛΛ είναι κυρίως νόσος των ηλικιωμένων, με διάμεση ηλικία τα 72 έτη κατά την διάγνωση.7

Η Jane Griffiths, Επικεφαλής του Ομίλου Εταιρειών, Janssen Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, δήλωσε: “Ο όγκος των δεδομένων κλινικής έρευνας και πραγματικών συνθηκών που υποστηριζουν τα οφέλη της ιμπρουτινίμπης για τους ασθενείς εξακολουθεί να αυξάνεται και με αυτή την έγκριση πρώτης γραμμής είμαστε πολύ ευχαριστημένοι καθώς θα έχουμε την δυνατότητα αλλαγής του θεραπευτικού τοπίου και των επιλογών των ασθενών με ΧΛΛ. Τώρα προσβλέπουμε στη συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές όλης της περιοχής για να καταστεί η ιμπρουτινίμπη διαθέσιμη στους ασθενείς με αυτή την ένδειξη το ταχύτερο δυνατό.”

Αυτή η πιο πρόσφατη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί την απόφαση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (U.S. Food and Drug Administration) στις 04 Mαρτίου 2016 για έγκριση της διευρυμένης χρήσης των καψακίων ιμπρουτινίμπης από ασθενείς με ΧΛΛ που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Η ιμπρουτινίμπη έχει αναπτυχθεί από κοινού από την Cilag GmbH International, που είναι μέλος των Φαρμακευτικών Εταιρειών Janssen και την Pharmacyclics LLC, μια εταιρεία της AbbVie. Θυγατρικές της Janssen διαθέτουν στην αγορά την ιμπρουτινίμπη στην Eυρώπη, Mέση Ανατολή και Αφρική, καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο, με εξαίρεση τις ΗΠΑ, όπου το διαθέτουν στην αγορά από κοινού η Janssen Biotech, Inc. και η Pharmacyclics. Η Janssen και η Pharmacyclics συνεχίζουν να υποστηρίζουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης της ιμπρουτινίμπης, που περιλαμβάνει δεσμεύσεις για μελέτες Φάσης 3 με πολλαπλούς πληθυσμούς ασθενών.

Σχετικά με την ιμπρουτινίμπη

Η ιμπρουτινίμπη είναι ο πρώτος στην κατηγορία του αναστολέας της τυροσινικής κινάσης Bruton (BTK), που δρα μέσω σχηματισμού ισχυρού ομοιοπολικού δεσμού με την BTKγια την αναστολή της μεταβίβασης σημάτων κυτταρικής επιβίωσης στο εσωτερικό των κακοήθων κυττάρων B.8 Με την αναστολή αυτής της πρωτεΐνης BTK, η ιμπρουτινίμπη συμβάλλει στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων και στη μείωση του αριθμού τους, καθυστερώντας με αυτό τον τρόπο την εξέλιξη του καρκίνου.9

Η ιμπρουτινίμπη είναι επί του παρόντος εγκεκριμένη στην Ευρώπη για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ενήλικων ασθενών με λέμφωμα κυττάρων του μανδύα (ΛΚΜ) που έχει υποτροπιάσει ή είναι ανθεκτικό στη θεραπεία, για ενήλικους ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία ή είχαν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία, καθώς και για ενήλικους ασθενείς με μακροσφαιριναιμία Waldenström (WM) που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία ή ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για χημειο-ανοσοθεραπεία.10

Επιπρόσθετες χρήσεις βρίσκονται υπό κλινική έρευνα αλλά δεν έχουν έως τώρα λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος της ιμπρουτιμίμπης για περαιτέρω πληροφορίες.

Σχετικά με την ΧΛΛ

Η ΧΛΛ είναι χρόνια νόσος. Η διάμεση συνολική επιβίωση κυμαίνεται μεταξύ 18 μηνών και άνω των 10 ετών, ανάλογα με το στάδιο της νόσου.11 Η νόσος τελικά εμφανίζει εξέλιξη στην πλειονότητα των ασθενών και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με λιγότερες θεραπευτικές επιλογές κάθε φορά. Συχνά στους ασθενείς συνταγογραφούνται πολλαπλές γραμμές θεραπείας όταν υποτροπιάζουν ή εμφανίζουν ανθεκτικότητα στις θεραπείες.

Σχετικά με τις Φαρμακευτικές Εταιρείες Janssen

Στις Φαρμακευτικές Εταιρείες Janssen της Johnson & Johnson εργαζόμαστε ώστε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο χωρίς νόσους. Μας εμπνέει το να μεταμορφώνουμε ζωές μέσω της εύρεσης νέων και καλύτερων τρόπων πρόληψης, παρεμπόδισης, αντιμετώπισης και θεραπείας νόσων. Συγκεντρώνουμε τους πιο λαμπρούς επιστήμονες και ακολουθούμε τα πιο υποσχόμενα επιστημονικά δεδομένα. Είμαστε η Janssen. Συνεργαζόμαστε με τον κόσμο για την υγεία όλου του κόσμου. Μάθετε περισσότερα στο www.janssen.com, www.janssen.com.gr.

Ακολουθείστε μας στο www.twitter.com/janssenEMEA για τα τελευταία νέα μας.

Η Cilag GmbH International, η Janssen Biotech, Inc. και η Janssen-Cilag International NV ανήκουν στις Φαρμακευτικές Εταιρείες Janssen της Johnson & Johnson.

Ιατρικές ειδήσεις - Ιατρικά θέματα

επιστροφή στην κορυφή