Menu
A+ A A-

Ανακοίνωση Σεμιναρίου του Πανεπιστημίου Πειραιά για Φαρμακοποιούς στο Ηράκλειο Κρήτης

Σεμινάριο του Εργαστήριου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της 4ης Διημερίδας “Το Φαρμακείο στην Υγεία και την Ομορφιά”  στο Ξενοδοχείο Atlantis - Ηράκλειο Κρήτης, 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2016.

Εμπορική Διαχείριση & Μάρκετινγκ Φαρμακείου - Σάββατο, 10:30 - 11:15

Ο ρόλος του Φαρμακοποιού είναι πολυδιάστατος και έχει τη δύναμη να καθορίσει τη γνώμη του ασθενούς, να επηρεάσει την εικόνα του ιατρού, να προτρέψει τις φαρμακευτικές εταιρείες σε επανεξέταση στόχων και αλλαγή στρατηγικής και να διαμορφώσει νέα δεδομένα στην αγορά του φαρμάκου. Το γεγονός αυτό μαζί με την ικανότητά του να χειρίζεται επιδέξια ταυτόχρονα πελατειακές και διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν τον λόγο που καλείται να αναλάβει σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο στα φαρμακευτικά δρώμενα!
Σκοπός αυτής της θεματική ενότητας είναι η ανάλυση της εμπορικής διαχείρισης του φαρμακείου σε συνδυασμό με την ανάλυση βασικών πρακτικών Μάρκετινγκ εντός ή εκτός (διαδικτυακά). Παράλληλα, θα αναλυθεί η διαδικασία κατά την οποία το Μάρκετινγκ δίνει αξία στον καταναλωτή – πελάτη – ασθενή!

Ενδεικτικά Θέματα

Διαχείριση αγορών και πελατών, πολιτική τιμών, στρατηγικές Μάρκετινγκ, Ανάπτυξη Πωλήσεων μέσω Διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οικονομική Διαχείριση Φαρμακείου - Σάββατο, 11:45 - 12:30

Οι Φαρμακοποιοί, κατά την καθημερινή τους εργασία καλούνται να πάρουν αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου. Συνεπώς, οφείλουν να έχουν πλήρη γνώση των οικονομικών μεγεθών του φαρμακείου τους, και ταυτόχρονα την ικανότητα να προγραμματίζουν τις κινήσεις τους, είτε αφορούν την περιστολή των εξόδων τους, είτε τον προγραμματισμό των αγορών τους. Το σεμινάριο προσφέρει βασικές, αλλά απαραίτητες οικονομικές γνώσεις, καθώς και πρακτικές μεθόδους οικονομικής διαχείρισης, ειδικά προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα του ελληνικού φαρμακείου.

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να βοηθήσει τον Φαρμακοποιό να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και να εμβαθύνει σε εργαλεία σύνταξης, κατάρτισης, υλοποίησης και ελέγχου προϋπολογισμού και προγραμματισμού, μέσα από την συνολική προσπάθεια δημιουργίας ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan).

Ενδεικτικά Θέματα

Ανάλυση οικονομικών δεικτών, αξιολόγηση επενδύσεων, προσδιορισμός αναγκών ρευστότητας, προσδιορισμός κερδοφορίας προϊόντων, ανάλυση νεκρού σημείου (break-even analysis), στρατηγικός σχεδιασμός.

Διοίκηση Φαρμακείου - Σάββατο, 13:00 - 13:45

Ο Φαρμακοποιός, οφείλει να βρει τους κατάλληλους συνεργάτες και να αναδείξει τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους. Οι συμμετέχοντες Φαρμακοποιοί θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Μάνατζμεντ, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον φαρμακείου υψηλής απόδοσης και να μάθουν δεξιότητες
με τις οποίες θα βελτιώσουν την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των μελών της ομάδας του φαρμακείου.

Στη θεματική ενότητα αυτή, θα αναλυθούν τρόποι παρακίνησης προσωπικού μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις πρακτικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση, ανάλυση και πρακτική εξάσκηση ενός νέου επιχειρηματικού κλίματος με βάση τις λειτουργίες του σύγχρονου Μάνατζμεντ, με στόχο την ανάπτυξη στο μέγιστο των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων και την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας του
φαρμακείου.

Ενδεικτικά Θέματα

Βασικές αρχές Μάνατζμεντ, χαρακτηριστικά του πετυχημένου μάνατζερ, ο ρόλος της Ηγεσίας στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ατόμων, ανάθεση υπευθυνοτήτων και πρωτοβουλιών, προτεραιότητες & στοχοθέτηση, παρακίνηση προσωπικού, κ.α.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Γιάννης Α. Πολλάλης διδάκτορας (Ph.D.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of Pittsburgh-Business School (Pennsylvania, USA) με ειδίκευση στην Στρατηγική Επιχειρήσεων & στα Πληροφοριακά Συστήματα. Κατά τα έτη 1993-1998 διετέλεσε Καθηγητής στο Syracuse University (New York, USA) ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόταν σε ερευνητικά έργα με το University of Southern California (Los Angeles, USA). Από τον Μάρτιο του 1999 είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Επίσης, είναι Visiting Professor στα προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων του Syracuse University-Leadership Institute (New York). Έχει δημοσιεύσει 15 βιβλία, μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και μονογραφιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Έχει προσκληθεί ως ομιλητής περισσότερες από 200 φορές σε επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια (Keynote & Motivational Speaker), επίσημες διοργανώσεις και σε εκδηλώσεις οργανισμών όπως Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Λιανικού Εμπορίου, Πανεπιστήμια, Δήμοι, Κοινωνικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, MKO, Κοινωφελή Ιδρύματα, κ.α.
Έχει επίσης διατελέσει σύμβουλος πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων σε θέματα Ηγεσίας & Ανάπτυξης Προσωπικού, Ανάπτυξης Οράματος & Εταιρικής Ταυτότητας, Σχεδίων Μάρκετινγκ, Συστημάτων Μέτρησης Αποδοτικότητας και Συστημάτων Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Υλοποίησης Στόχων Στρατηγικής.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Προσοχή: Για την έκδοση του πιστοποιητικού παρακολούθησης, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210 984 3274, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016!

Ιατρικές ειδήσεις - Ιατρικά θέματα

επιστροφή στην κορυφή