Διάκριση της Siemens Healthineers Ελλάδος για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον

0

Μία ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε η εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Siemens Healthineers Ελλάδος λαμβάνοντας για δεύτερη φορά την Πιστοποίηση Best Workplaces™ του οργανισμού Great Place to Work® Hellas για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον. Η Siemens Healthineers συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 κορυφαίων εταιρειών που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους στην Ελλάδα για το 2024, καθιερώνοντάς την ως εργοδότη επιλογής. Η βράβευση της Siemens Healthineers επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία παράλληλα με την παροχή καινοτόμων εξοπλισμών και υπηρεσιών υγείας, παραμένει προσηλωμένη στη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού και ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης.

Η Πιστοποίηση της εταιρείας αποτελεί προϋπόθεση για τη βράβευση και βασίζεται στις ανώνυμες απαντήσεις των εργαζομένων στο ερωτηματολόγιο Trust Index©, αναφορικά με τις διαστάσεις που συνθέτουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, όπως είναι η αξιοπιστία, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η υπερηφάνεια και η συντροφικότητα. Τόσο η Πιστοποίηση όσο και η επιβράβευση της Siemens Healthineers επιβεβαιώνει την ανθρωποκεντρική κουλτούρα της εταιρείας, η οποία βασίζεται στις αρχές της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, που ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό, προωθώντας την ομαδικότητα. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων, καθώς και στην προσφορά ισότιμων ευκαιριών εξέλιξης, κάτι που επιβεβαιώνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι 29% των γυναικών εργαζομένων απασχολούνται σε θέσεις ευθύνης.

Η δέσμευση της Siemens Healthineers Ελλάδος στην ανάπτυξη και ευημερία των εργαζομένων της υλοποιείται με τη συστηματική επένδυση σε ολοκληρωμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη συνεχή κατάρτιση και καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους και την προώθηση της καινοτόμου σκέψης. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω σημαντικών εργαλείων που βοηθούν στην καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων, όπως είναι το Healthineers Forum, που αποτελεί μία επαναλαμβανόμενη έρευνα συλλογής επικαιροποιημένων δεδομένων εργασιακής ικανοποίησης, το Health Dialogues, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται παραγωγικές συζητήσεις με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, καινοτομίας και επίλυσης προβλημάτων στην εργασία, καθώς και η διεξαγωγή workshops αναφορικά με την εταιρική κουλτούρα και τις εταιρικές αρχές. Για την ενίσχυση της συμπεριληπτικής και αξιοκρατικής κουλτούρας υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις όπως ομιλίες και εργαστήρια για τις μη συνειδητές προκαταλήψεις και εστιασμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης αναφορικά με τη Διαφορετικότητα. Χαρακτηριστικό και πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η καμπάνια I’m an Ally, μέσω της οποίας όλοι οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν την υποστήριξή τους στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ο κ. Δημοσθένης Τζιόλιας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Healthineers δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση της Siemens Healthineers Ελλάδος ως Best Workplace αποτελεί μία σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών μας στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός υγιούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου επενδύουμε διαρκώς στο ανθρώπινο δυναμικό μας, που αποτελεί κινητήριο δύναμη των δραστηριοτήτων μας. Νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι, καθώς στόχος μας είναι οι άνθρωποι της εταιρείας να νιώθουν μέρος του Οργανισμού στον οποίο εργάζονται και η συγκεκριμένη πιστοποίηση το επιβεβαιώνει».

Λίγα λόγια για την Siemens Healthineers:

Η Siemens Healthineers πρωτοπορεί με καινοτομίες στον κλάδο της Υγείας. Για όλους. Παντού. Βιώσιμα. Η εταιρεία είναι παγκόσμιος πάροχος εξοπλισμού, λύσεων και υπηρεσιών υγείας, με δραστηριότητες σε περισσότερες από 180 χώρες και άμεση αντιπροσώπευση σε περισσότερες από 70. Ο όμιλος περιλαμβάνει τη Siemens Healthineers AG, εισηγμένη ως SHL στη Φρανκφούρτη, Γερμανία, και τις θυγατρικές της. Ως κορυφαία εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας, η Siemens Healthineers δεσμεύεται να βελτιώσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε υπό ανάπτυξη κοινότητες παγκοσμίως και επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις πιο απειλητικές ασθένειες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της απεικόνισης, της διάγνωσης, της φροντίδας του καρκίνου και των ελάχιστα επεμβατικών θεραπειών, με την συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Το οικονομικό έτος 2023, το οποίο έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, η Siemens Healthineers που απασχολεί περίπου 71.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, είχε καθαρά έσοδα περίπου 21,7 δισ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα www.siemens-healthineers.com.