ΙΣΑ: O ιατρικός κόσμος αιφνιδιάστηκε με την απόφαση για την έναρξη ειδικότητας

0

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφορικά με την A1β/Γ.Π. οικ.25299/2024 απόφαση με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Εθνική Επιτροπή Επιλογής για έναρξη Ειδικότητας, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)» επισημάνει τα εξής :

Ο ιατρικός κόσμος και ιδιαίτερα οι νέοι συνάδελφοί μας αιφνιδιάστηκαν με την ως άνω απόφαση με την οποία προαναγγέλλεται Διαγωνισμός Επιλογής ανά τέσσερις (4) μήνες (Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο), στον οποίο θα συμμετέχουν οι υποψήφιοι για έναρξη Ειδικότητας ή Εξειδίκευσης με βάση το πτυχίο και τη διαγνωσιτική διαδικασία προκειμένου οι επιτυχόντες να έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης για ειδικότητα και κατάληψης του 20% των θέσεων κάθε Εκπαιδευτικού Κέντρου για τις ειδικότητες ή εξειδικεύσεις που έχουν αναμονή για διορισμό μεγαλύτερη του ενός (1) έτους. Και τούτο κατά παράκαμψη της λίστας αναμονής.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι τέτοια θεσμικές αλλαγές που επηρεάζουν θεμελιωδώς την πορεία κάθε νέου ιατρού θα πρέπει να είναι απόρροια διαβούλευσης και συναίνεσης, ενώ όταν επέλθουν θα πρέπει να περιλαμβάνουν και να προβλέπουν μία μεταβατική περίοδο.

Κανένα μέτρο δεν θα πρέπει να οδηγήσει άλλους νέους συναδέλφους στο εξωτερικό. ” καταλήγει η ανακοίνωση.