Συνεδρίαση της “Ομάδας Εργασίας για την Ανάπτυξη των Κλινικών Μελετών και της Βιοϊατρικής Έρευνας” στη χώρα μας

0

H πρώτη συνεδρίαση της «Ομάδας Εργασίας για την Ανάπτυξη των Κλινικών Μελετών και της Βιοϊατρικής Έρευνας» πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024, στο Υπουργείο Υγείας, με συντονίστρια την Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Στην εν λόγω ομάδα εργασίας, εκτός από τους θεσμικούς φορείς (ΕΟΦ, Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας), συμμετέχει με εκπροσώπους του και το σύνολο των εταίρων που εμπλέκονται στη διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών φαρμάκων, όπως ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο Ελληνικός Σύλλογος Επιχειρήσεων Διεξαγωγής κλινικών μελετών Ελλάδας (HACRO), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) και το Φόρουμ Φαρμακευτικής Καινοτομίας (PIF). Περαιτέρω στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Για πρώτη φορά στη σημερινή συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, Διοικητές Νοσοκομείων και εκπρόσωποι των Υγειονομικών Περιφερειών.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας προχώρησε στην παρουσίαση των νομοθετικών παρεμβάσεων στο πεδίο των κλινικών μελετών από τον Ιούλιο του 2019 και μετά, καθώς και των μέχρι τώρα πεπραγμένων της ομάδας εργασίας, και έθεσε τους στόχους για την περαιτέρω δράση της ομάδας εργασίας.

Στη συνέχεια, ακολούθησε γόνιμος διάλογος μεταξύ των παρευρισκόμενων γύρω από τους στόχους και τις προτεραιότητες της ομάδας εργασίας κατά την τρέχουσα τετραετία. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν ζητήματα, όπως η πρόβλεψη της δυνατότητας διενέργειας αποκεντρωμένων κλινικών μελετών, η υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Βιοϊατρικής Έρευνας (Ε.Μη.Β.Ε.) που έχει ήδη ενταχθεί στο έργο Ψηφιακής Αναβάθμισης του ΕΟΦ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, καθώς και η οργάνωση και στελέχωση των αυτοτελών Τμημάτων Κλινικών Μελετών (Γραφεία Κλινικών Μελετών) στα δημόσια νοσοκομεία. Η Γενική Γραμματέας δεσμεύτηκε να προωθήσει την επικαιροποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και επιταχυνθεί η διαδικασία διενέργειάς τους.

To Υπουργείο Υγείας, από τον Ιούλιο του 2019, είναι σταθερά προσανατολισμένο στη δέσμευση του Πρωθυπουργού να ενισχύσει τη θέση της χώρας στο πεδίο των κλινικών μελετών, λόγω της σημασίας τους τόσο ως αναπτυξιακού μοχλού της οικονομίας όσο και ως παράγοντα αναβάθμισης της υγειονομικής φροντίδας για τους ασθενείς της χώρας.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προσβλέπει στη δημιουργική συνεργασία της ομάδας εργασίας, η πολυσυλλεκτική σύνθεση της οποίας αποτελεί εχέγγυο για την αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων και τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την έτι περαιτέρω προώθηση των κλινικών μελετών στη χώρα μας.