Νέα διοίκηση στην Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Νέα διοίκηση στην Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Το νέο ΔΣ της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) συστάθηκε στις 28/12/2018 μετά από τις εκλογές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά.

Περισσότερα