Αποτελέσματα επιτήρησης μικροβιακής αντοχής, κατανάλωσης αντιβιοτικών & λοιμώξεων

Αποτελέσματα επιτήρησης μικροβιακής αντοχής, κατανάλωσης αντιβιοτικών & λοιμώξεων

Δημοσιεύθηκαν από τον ΕΟΔΥ δεδομένα επιτήρησης μικροβιακής αντοχής, κατανάλωσης αντιβιοτικών και λοιμώξεων που σχετίζονται με φροντίδα υγείας για τη χώρα μας από το σύνολο των διαθέσιμων πηγών.

Περισσότερα