Κλινική Έρευνα: Μια μεγάλη ευκαιρία για ασθενείς και οικονομία

Κλινική Έρευνα: Μια μεγάλη ευκαιρία για ασθενείς και οικονομία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών (20 Μαΐου), ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) επαναφέρει τη σημασία που έχει η κλινική έρευνα για την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα, αλλά και την οικονομία της χώρας και τονίζει ότι θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας.

Περισσότερα