Κυτισινικλίνη: Νέα θεραπεία για τη διακοπή του καπνίσματος

Κυτισινικλίνη: Νέα θεραπεία για τη διακοπή του καπνίσματος

Το κάπνισμα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελεί τον κύριο αναστρέψιμο παράγοντα νοσηρότητας και θνησιμότητας. Μόνο το 5% των καπνιστών είναι σε θέση να διακόψουν το κάπνισμα, χωρίς φάρμακα ή άλλη βοήθεια, καθώς οι περισσότεροι πρώην καπνιστές επιστρέφουν στο κάπνισμα κυρίως μέσα στους 3 πρώτους μήνες από την προσπάθεια...

Περισσότερα
WinMedica: Καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις για την «επιδημία» των  καρδιαγγειακών νοσημάτων

WinMedica: Καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις για την «επιδημία» των καρδιαγγειακών νοσημάτων

 Στην Ελλάδα 40% των θανάτων συνδέονται με κάποια καρδιαγγειακή νόσο  Από το σύνολο των υπερτασικών στην Ελλάδα περίπου το 1/3  είναι αδιάγνωστοι και λιγότεροι από το 1/3 έχουν καλή ρύθμιση  υπό θεραπεία Η έκθεση σε καρδιαγγειακό κίνδυνο μπορεί να προληφθεί.    Καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις παρουσιάστηκαν στο 50ο ετήσιο Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας...

Περισσότερα