Αυτές είναι οι 13 περιοχές στις οποίες τοποθετούνται οπλίτες γιατροί

0

Οπλίτες θητείας με πτυχίο Ιατρικής δρομολογεί η κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει τα μεγάλα κενά που παρατηρούνται στην επαρχία, εξαιτίας της υποστελέχωσης.

Ήδη, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα, η απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Άμυνας και Υγείας κκ Φώτη Κουβέλη και Παύλου Πολάκη, αναφορικά με την τοποθέτηση Οπλιτών Θητείας Πτυχιούχων Ιατρικής για την κάλυψη αναγκών, σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρο Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για 13 Οπλίτες και οι περιοχές στις οποίες θα τοποθετηθούν είναι οι εξής:

α. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Κάλαμου (Λευκάδας), ευθύνης Κέντρου Υγείας Βασιλικής, 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

β. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σπετσών ευθύνης Κέντρου Υγείας Κρανιδίου, 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

γ. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Κοντοβάζαινας ευθύνης Κέντρου Υγείας Τροπαίων, 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

δ. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Κάμπου Βοϊων ευθύνης Κέντρου Υγείας Νεάπολης, 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ε. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού ευθύνης Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου, 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας,

στ. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τήλου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ζ. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Ραπτόπουλου ευθύνης Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

η. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Στενώματος ευθύνης Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

θ. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγράφων ευθύνης Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ι. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Αεροδρομίου Καρπάθου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ια. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ιβ. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ιγ. Στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ως ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των οπλιτών στις ανωτέρω θέσεις, ορίζεται η ημερομηνία παρουσίασης τους σε αυτές, ενώ το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών θητείας, στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρο Υγείας, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.

Όπως σημειώνεται ακόμη στο σχετικό ΦΕΚ, οι ανωτέρω οπλίτες θητείας, δικαιούνται, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στις εν λόγω θέσεις, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις.

Εν τω μεταξύ να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός, Παύλος Πολάκης υπέγραψαν την έγκριση της προκήρυξης 83 θέσεων μόνιμων ειδικευμένων γιατρών για τα Νοσοκομεία και τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ.