ΕΕΚΕ: Το clawback θα στείλει όσους καρδιολόγους έχουν απομείνει στο εξωτερικό

ΕΕΚΕ: Το clawback θα στείλει όσους καρδιολόγους έχουν απομείνει στο εξωτερικό

Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή που επιφέρει στις μικρές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και φυσικά στα απλά ιατρεία των Καρδιολόγων η εφαρμογή του clawback, όπως αυτά διαμορφώθηκαν για το α΄ εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με το θεσμικό τους όργανο.

Read more