Ομάδα Εργασίας για κίνητρα προσέλκυσης ιατρών σε άγονες περιοχές

Ομάδα Εργασίας για κίνητρα προσέλκυσης ιατρών σε άγονες περιοχές

»Μια τεκμηριωμένη εισήγηση από Ομάδα Εργασίας που συστήνεται άμεσα, θα διευκολύνει τη θεσμοθέτηση ενός πλέγματος επιπλέον οικονομικών-επιστημονικών- βαθμολογικών κινήτρων προσέλκυσης γιατρών».   Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αναγνωρίζοντας, όπως σημειώνει, τη δυσκολία πλήρους κάλυψης των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού στις δημόσιες δομές των άγονων και νησιωτικών περιοχών, αναζητεί μια...

Περισσότερα