Σπονδυλοδεσία & Σπονδυλοπλαστική: 2 αποτελεσματικές τεχνικές παθήσεων της σπονδυλικής στήλης

Σπονδυλοδεσία & Σπονδυλοπλαστική: 2 αποτελεσματικές τεχνικές παθήσεων της σπονδυλικής στήλης

Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη έχει εξελιχθεί και προτείνει τις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους για την αποκατάσταση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Είναι πιο ανώδυνες, αναίμακτες και δεν τραυματίζουν τους γειτονικούς υγιείς ιστούς. Ο ασθενής έχει πιο γρήγορο χρόνο αποκατάστασης και μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι ή τις δραστηριότητές του πιο σύντομα. Σε...

Περισσότερα