Η θέση του Ι.Σ.Α. για το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο

Η θέση του Ι.Σ.Α. για το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο

Πάγια θέση του Ι.Σ.Α. είναι η φορολογική δικαιοσύνη και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Είναι δεδομένο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διαχρονικά, της ελληνικής οικονομίας είναι η εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε αρκετούς κλάδους, μεταξύ αυτών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Επίσης είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετοί «επαγγελματίες» οι οποίοι δεν πληρώνουν ούτε...

Περισσότερα