Έγκριση σκοπιμότητας για χρηματοδότηση 80,6εκ € από το ΕΣΠΑ στην απεξάρτηση για την περίοδο 2021-27

Έγκριση σκοπιμότητας για χρηματοδότηση 80,6εκ € από το ΕΣΠΑ στην απεξάρτηση για την περίοδο 2021-27

Tην έγκριση σκοπιμότητας νέων προγραμμάτων και δράσεων ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 και την συνέχιση των υπαρχόντων της περιόδου 2014-2021, με στόχο την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και τη υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών των εξαρτημένων ατόμων από νόμιμες ή/και παράνομες ουσίες για την επόμενη προγραμματική περίοδο, αποφάσισε...

Περισσότερα