Την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας

0

Την αναδιοργάνωση και συγκεντροποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας, καθώς η σημερινή κατακερματισμένη λειτουργία του και παρά την εξουθενωτική προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας στην αιμοδοσία, το έχει φέρει στα όρια της αποτελεσματικότητάς του.

Η χώρα μας, αν και πρώτη διεθνώς σε συλλογή αίματος ανά κάτοικο, δεν καλύπτει συστηματικά τις ανάγκες των ασθενών, αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Όπως προσθέτει το υπουργείο, η αναδιοργάνωση της αιμοδοσίας, σε συνδυασμό με το ενιαίο πληροφοριακό σύστημά της (vein-to-vein) που βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, θα επιτρέψει την ορθολογική διαχείριση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αποθεμάτων αίματος και θα συμβάλλει στην αυτάρκεια, ζητούμενο δεκαετιών.

Ειδικότερα, εξετάζεται η πιλοτική εφαρμογή της συγκεντροποίησης στην Αττική, που συλλέγει και χρησιμοποιεί το 50% του αίματος της χώρας. Στον σχεδιασμό του ΕΚΕΑ περιλαμβάνεται η λειτουργία 4-5 σταθερών σημείων αιμοληψίας εκτός νοσοκομείων με κατάλληλη γεωγραφική κατανομή και 6-7 κινητών συνεργείων αιμοληψίας ανά ημέρα στον νομό Αττικής.

«Κριτήριο οι ανάγκες των ασθενών»

«Ο κεντρικός συντονισμός με κριτήριο τις ανάγκες των ασθενών και όχι ενός εκάστου νοσοκομείου έχει σε όλη την Ευρώπη οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας στην αλυσίδα της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του αίματος, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων» τονίζει το ΕΚΕΑ.

Επίσης, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η κεντρική οργάνωση των εξορμήσεων και η συλλογή του αίματος στο ΕΚΕΑ «θα επιτρέψει πλήρη αξιοποίηση της πολύτιμης προσφοράς των εθελοντών αιμοδοτών, με διαχωρισμό όλων των παραγώγων που παρασκευάζονται από το αίμα, που σε μεγάλο βαθμό σήμερα μένουν αναξιοποίητα, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και διαδικασίες, επάρκεια παραγώγων αίματος για εξειδικευμένες ανάγκες ασθενών και μεγάλη οικονομία κλίμακας». Επιπλέον, επισημαίνει ότι η συγκρότηση σταθερής ομάδας για τις αιμοληψίες της Αττικής με συνεργασία του προσωπικού των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας (γιατρών, αιμοληπτών) «θα προσφέρει υπηρεσίες με μεγαλύτερο επαγγελματισμό, σαφείς κανόνες λειτουργίας και φιλικότερη προσέγγιση στον εθελοντή αιμοδότη».