Ανακατασκευή του Τμήματος Μαστού του Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα

0
Παραδόθηκε και τίθεται σε λειτουργία το Τμήμα «Μαστού» του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞAΝΔΡΑ» συνολικού εμβαδού 415 m2.
Το τμήμα που επανασχεδιάστηκε και ανακατασκευάστηκε είναι δυναμικότητας 18 κλινών και έχει εφοδιαστεί με σύγχρονο ξενοδοχειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ενώ διαθέτει όλους τους απαιτούμενους
βοηθητικούς χώρους.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εντάσσεται στο πλαίσιο έργων ανακαίνισης-αναβάθμισης του
Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞAΝΔΡΑ».
Αξιοπρεπείς χώροι νοσηλείας προς όφελος των συμπολιτών μας.” τονίζει η ανακοίνωση του Νοσοκομείου.

Your email address will not be published. Required fields are marked *