Ανακλήθηκε το στοματικό διάλυμα Octenidol md

0

Ο Ε.Ο.Φ. ενημερώνει ότι εντόπισε μικροβιακή επιμόλυνση

 

Την ανάκληση των συνολικών παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “OCTENIDOL md στοματικό διάλυμα” λόγω μικροβιακής επιμόλυνσης, αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως αναφέρει σε σχετική απόφασή του.

Σύμφωνα με αυτήν (διαβάστε εδώ), η εταιρεία Pharmex A.E. η οποία έχει πραγματοποιήσει τη διάθεση των παρτίδων του προϊόντος στην

ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος προκειμένου να τις αποσύρουν και να εφαρμόσει τις διορθωτικές ενέργειες τις οποίες προτείνει ο κατασκευαστής.

Επίσης, ο Ε.Ο.Φ. υπενθυμίζει ότι τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπ’ όψιν του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.