Αναθεώρηση του εντύπου αιμοδοσίας. Άρση της διακριτικής μεταχείρισης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού

0

Για χρόνια το έντυπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας περιελάμβανε την πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να γίνει εθελοντής αιμοδότης όποιος είχε συνάψει έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977.  Στο νέο έντυπο που θα συμπληρώνει ο εθελοντής αιμοδότης με το ιστορικό του απαλείφεται η εν λόγω πρόβλεψη, αποσυνδέοντας  τον σεξουαλικό προσανατολισμό από τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι αιμοδότες.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την άρση της άδικης και αδικαιολόγητης διάκρισης που υφίσταντο πολίτες που αποκλείονταν από την αιμοδοσία λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Σε πρόσφατη Πανελλαδική μελέτη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), για τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τα κίνητρα των εθελοντών αιμοδοτών, που παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, οι ερωτήσεις για το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη σεξουαλική συμπεριφορά αποτελούσαν τους πρώτους και βασικούς παράγοντες δυσφορίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του εντύπου αιμοδοσίας.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συχνά έντονα προβλήματα ελλείψεων αίματος. Είναι σημαντικό να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την εκπαίδευση των πολιτών και την καλλιέργεια κουλτούρας αιμοδοσίας και την απάλειψη όποιων αντικινήτρων απωθούν τον κόσμο από την εθελοντική αιμοδοσία. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της μελέτης η Ένωση Ασθενών Ελλάδας σε συνεργασία με το ΕΚΕΑ προγραμματίζουν εκστρατεία ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού εντός του 2022.