Αστιγματισμός: Πότε εμφανίζεται και ποια η κατάλληλη θεραπεία

0

Ο αστιγματισμός αποτελεί μία πολύ συνηθισμένη ακίνδυνη διαταραχή των ματιών, στα οποία παρουσιάζεται μία διαφορετική διάθλαση. Μπορούμε να τον διακρίνουμε σε κανονικό αστιγματισμό και σε ακανόνιστο.

Σαν κανονικό αστιγματισμό, υπάρχει ακανόνιστη καμπυλότητα των μεσημβρινών που μοιάζει με μπάλα ράγκμπι. Ο ακανόνιστος αστιγματισμός, εμφανίζεται μετά από τραύμα ή ασθένεια.

Ποια τα αίτια;

Ο αστιγματισμός είναι εκ γενετής διαταραχή ή μπορεί να έχει προέλθει από κάποια πάθηση του κερατοειδούς ή να έχει προκύψει μετά από χειρουργείο. Ο κερατοειδής, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σφαιρικός. Ο άξονας μπορεί να έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη διαθλαστική δύναμη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του.

Συμπτώματα

Ο αστιγματισμός συνήθως προκαλεί παραμόρφωση, είτε σε κοντινή, είτε σε μακρινή απόσταση. Αν δεν θεραπευτεί, τότε τα συμπτώματα μπορεί να είναι έντονα και να περιλαμβάνουν κοπιωπία και συχνούς πονοκεφάλους, ιδιαίτερα μετά από πολύωρη έκθεση στον υπολογιστή ή διάβασμα πολλών ωρών.

Διάγνωση

Για τη διάγνωση του αστιγματισμού, χρειάζεται μία απλή μέτρηση της οπτικής οξύτητας. Το κερατόμετρο είναι η πιο γνωστή συσκευή, για την μέτρηση της καμπυλότητας και την τελική διάγνωση της ανωμαλίας του.

Αντιμετώπιση αστιγματισμού

Ο αστιγματισμός θεραπεύεται με φακούς επαφής ή με τη χρήση γυαλιών. Επίσης πολύ σημαντικές είναι οι επεμβάσεις laser, οι οποίες εξαλείφουν μόνιμα τον αστιγματισμό.

Οι διαθλαστικές επεμβάσεις εξαχνώνουν τους ιστούς και κάνουν την καμπυλότητα τους να είναι ίδια με εκείνη του μεσημβρινού.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, στο οφθαλμολογικό κέντρο Γλαυκώματος & Laser. Στο κέντρο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλες τις οφθαλμολογικές εξετάσεις αλλά και τις θεραπείες τους.

 

Βασίλειος Κοζομπόλης

Glaucoma Laser Eye Center

Οφθαλμολογικό Κέντρο Γλαυκώματος & Laser

glaucoma-laser-eyecenter.gr