Σημαντική αύξηση της ΜΕΔ ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι επαγγελματικά εκτιθέμενοι στην Ελλάδα

0

Σημαντική αύξηση παρατηρείται στη μέση ετήσια δόσης ΜΕΔ ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι επαγγελματικά εκτιθέμενοι στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, η ΜΕΔ είναι σχεδόν διπλάσια, χωρίς πάντως να πλησιάζει ή να ξεπερνά το θεσπισμένο όριο δόσης.

Αυτό έκανε γνωστό η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία έδωσε στη δημοσιότητα συγκεντρωτικά στοιχεία από την παρακολούθηση στη χώρα μας της έκθεσης των επαγγελματιών ( ακτινοφυσικών, γιατρών, τεχνολόγων, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, ραδιογράφων) σε ακτινοβολίες το έτος 2017.

Σύμφωνα με την ΕΕΑΕ:

Η ειδικότητα των ιατρών, ειδικά σε τμήματα επεμβατικής ακτινολογίας και καρδιολογίας, καταγράφει τη μεγαλύτερη δόση συνολικά. Αντίθετα, μείωση παρατηρείται στην ειδικότητα των τεχνολόγων.

Πέρυσι καταγράφηκαν 20 περιπτώσεις εργαζομένων με δόσεις που υπερέβησαν το θεσπισμένο όριο διερεύνησης, ωστόσο η λεπτομερής διερεύνηση επιβεβαίωσε ως πραγματικές μόνο τρεις από αυτές.

Εκτιμάται, επίσης, ότι ένας σημαντικός αριθμός εκτιθέμενων εργαζομένων στα τμήματα επεμβατικής ακτινολογίας και καρδιολογίας έχει ξεπεράσει το νέο ετήσιο όριο για τον φακό του ματιού.

Η ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των δεικτών των σχετικών με τη δοσιμέτρηση, όπως επισημαίνει η ΕΕΑΕ, «δείχνει πως στη χώρα μας λειτουργεί ένα αποτελεσματικό και συνεχώς βελτιούμενο σύστημα ακτινοπροστασίας, που μεριμνά για όσους εκτίθενται επαγγελματικά σε ακτινοβολίες. Ειδικότερα, παρατηρείται εμπέδωση της νοοτροπίας ασφάλειας και εκτεταμένη χρήση δοσιμέτρων και ακτινοπροστατευτικών μέσων από τους επαγγελματίες των ακτινοβολιών».

Το 2017 διανεμήθηκαν από την ΕΕΑΕ 132.228 δοσίμετρα όλων των τύπων σε 12.058 εργαζόμενους στους τομείς της ιατρικής, της βιομηχανίας και της έρευνας. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ των τελευταίων 20 ετών στην Ελλάδα.

Η παρακολούθηση των δόσεων ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι επαγγελματίες, γίνεται με τη χρήση ατομικών δοσιμέτρων (σώματος, καρπού, δακτύλου, ματιού), υπό τον συντονισμό της ΕΕΑΕ, που διανέμει τα δοσίμετρα και μετράει τις καταγραφόμενες δόσεις σε μηνιαία βάση.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ