Αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην ασφάλεια εμβολίων και εμβολιασμών

0

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην ασφάλεια εμβολίων και εμβολιασμών

 

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια εμβολίων και εμβολιασμών έχουν οι Έλληνες, συγκριτικά με το 2015, διαπιστώνει μεταξύ άλλων έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).

Η έκθεση, με τον τίτλο “State of Vaccine Confidence in the EU 2018”, αποτυπώνει τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης έως τώρα έρευνας των στάσεων του γενικού πληθυσμού αλλά και των γενικών γιατρών στην ΕΕ έναντι εμβολίων και εμβολιασμών.

 

Το ποσοστό εμπιστοσύνης στα εμβολιαστικά προγράμματα είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση υψηλού εμβολιαστικού επιπέδου.

Σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη όμως οι καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση των εμβολιασμών αλλά και η άρνηση εμβολιασμού έχουν συντελέσει στη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού και ανοσοποίησης, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιδημικών εξάρσεων.

Πρόσφατο παράδειγμα, η επιδημία ιλαράς, η μεγαλύτερη στην ΕΕ κατά τα τελευταία επτά έτη.

Η έκθεση αναδεικνύει καινοφανή ευρήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ανά χώρα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές στον τομέα αυτό.

Για παράδειγμα, βρέθηκε πως οι νεώτεροι ενήλικες έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των εμβολίων κατά της ιλαράς και της εποχικής γρίπης αλλά και γενικότερα των εμβολίων σε σχέση με ενήλικες μεγαλύτερων ηλικιών.

Άλλο σημαντικό εύρημα είναι η συσχέτιση της εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν οι γενικοί γιατροί και της εμπιστοσύνης του γενικού πληθυσμού.

Σε εκείνα τα κράτη, όπου οι γιατροί περιβάλλουν με εμπιστοσύνη τα εμβόλια, οι υπέρ των εμβολίων τάσεις στο γενικό πληθυσμό τείνουν να είναι μεγαλύτερες.

Μαζί με την Ελλάδα, στην κατηγορία των χωρών με αύξηση της εμπιστοσύνης στην ασφάλεια των εμβολίων, συγκαταλέγονται η Γαλλία, η Ιταλία και η Σλοβενία.

Στον αντίποδα βρίσκονται η Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία, όπου, στο ίδιο χρονικό διάστημα, η σχετική εμπιστοσύνη έχει μειωθεί.

Εκθεση (EN)

Πηγή : ΚΕΕΛΠΝΟ