Χειρουργική σπονδυλικής στήλης: Το μέλλον είναι παρόν στο Metropolitan Hospital

0

Ο-Αrm Τεχνολογία αιχμής στα έμπειρα χέρια μιας κορυφαίας ομάδας.

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν πεδίο έρευνας και θεραπευτικών εφαρμογών που εξελίσσεται ραγδαία.

Δεδομένου ότι τα προβλήματα τα οποία μπορεί να «γεννηθούν» από ή στην σπονδυλική στήλη είναι αρκετά, ένα πρωτοποριακό Θεραπευτήριο, όπως το Metropolitan Hospital, δεν αρκείται στη στελέχωσή του από κορυφαίους ιατρούς, αλλά διαθέτει και την πιο σύγχρονη τεχνολογία: το O-Arm. Ένα σύστημα αξονικής τομογραφίας που, σε συνδυασμό με τη χειρουργική πλοήγηση, εξασφαλίζει 100% ακρίβεια στη διαχείριση των πιο ευαίσθητων βλαβών, σε ανατομικώς εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές.

Παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης

Οι συχνότερες παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, είναι η σκολίωση και η κύφωση. Όταν αυτές ξεπερνούν τις 40-45°, η χειρουργική θεραπεία δίνει πολύ καλά αποτελέσματα, όπως μόνιμη και σχεδόν πλήρη διόρθωση της σκολίωσης.

Ο Καθηγητής Γεώργιος Σάπκας, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital  εξηγεί: «Σημαντική τεχνολογική εξέλιξη στη διεγχειρητική απεικόνιση είναι το O-Arm, το οποίο προσφέρει υψηλή ακρίβεια στην απεικόνιση και πλοήγηση, για την τοποθέτηση των υλικών σπονδυλοδεσίας, καθιστώντας την ασφαλή, σε μεγάλες παραμορφώσεις και σε ασθενείς με νεανική κύφωση».

Στους ενηλίκους, η παραμόρφωση επηρεάζει τη στάση του σώματος και συνοδεύεται από πόνο. Συχνά, υπάρχουν και συμπτώματα από τα κάτω άκρα, όπως ισχιαλγία, μουδιάσματα και δυσκολία στη βάδιση. Παράλληλα, οι ασθενείς πάσχουν και από άλλα νοσήματα όπως υπέρταση, στεφανιαία νόσο, διαβήτη, πνευμονοπάθειες, οστεοπόρωση κ.ά., τα οποία επιδεινώνονται με την παραμόρφωση και τον περιορισμό της δραστηριότητας. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη διόρθωση της στάσης και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, προκειμένου ο ασθενής να κινητοποιηθεί μία ημέρα μετά το χειρουργείο και να φροντίζει καλύτερα τα συνοδά προβλήματα υγείας.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης

Το τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan Hospital στηρίζεται στη σύμπραξη άρτια εκπαιδευμένων νευροχειρουργών και ορθοπαιδικών, καθώς και στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Με το O-Arm είναι εφικτές οι ελάχιστα επεμβατικές παρεμβάσεις σε παθολογίες της σπονδυλικής στήλης αλλά και του εγκεφάλου. Ογκολογικά, αντιμετωπίζονται οι πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς όγκοι. Tραυματολογικά, αντιμετωπίζονται τα κατάγματα, αλλά και απλά εκφυλιστικά προβλήματα, όπως δισκοπάθεια και στένωση σπονδυλικής στήλης. Το O-Arm «ξεδιπλώνει» στο χειρουργό τη δύσκολη και, πολλές φορές, «παράλογη» ανατομία της σπονδυλικής στήλης, χάρη στην προβολή της περιοχής σε τρία επίπεδα, σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση του O-Arm εκμηδενίζει τις τεχνικές δυσκολίες και παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς επέμβασης για ασθενείς υψηλού κινδύνου, καθώς και μείωσης της νοσηρότητας.

Κακοήθεις όγκοι και OSTEOCOOL

Εξελίξεις υπάρχουν και στην αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων από κακοήθεις όγκους στη σπονδυλική στήλη. Η θερμική εκτομή με ραδιοσυχνότητες των οστικών μεταστάσεων στη σπονδυλική στήλη, με χειρουργική τεχνική μικρής παρεμβατικότητας (OSTEOCOOL™, RadioFrequency minimal invasive thermal ablation) είναι μια πρωτοποριακή τεχνική που, στην Ελλάδα, εφαρμόζεται μόνο στο Metropolitan Hospital. Πρόκειται για νέα τεχνική αντιμετώπισης των οστικών μεταστάσεων στη σπονδυλική στήλη, η οποία συμπληρώνει αδυναμίες που εμφανίζει η κλασική ακτινοθεραπευτική προσέγγιση.

Ο Παναγιώτης Η. Ζουμπούλης, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Κλινικής Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan Hospital περιγράφει: «Το OSTEOCOOL™ εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους των οστικών μεταστάσεων (οστεοβλαστικές και οστεολυτικές), ακόμη και σε ακτινοάντοχους όγκους, όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακτινοθεραπεία (όπως οι μεταστάσεις από μελάνωμα, θυρεοειδή, παχύ έντερο ή νεφρό), χωρίς τις επιπλοκές της ακτινοθεραπείας. Υπάρχει ταχεία ανταπόκριση στον πόνο, ενώ έχει βρεθεί μείωση στην επέκταση της μεταστατικής νόσου».

Η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου

Με τις εξελίξεις να ωθούν σε μικρής επεμβατικότητας προσεγγίσεις, μια σχετικά νέα μέθοδος για την αντιμετώπιση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου έχει προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες. Η Διαδερμική Ενδοσκοπική Οσφυϊκή Δισκεκτομή (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy PELD) συμπληρώνει την κλασική μέθοδο της μικροδισκεκτομής. Κύριες ενδείξεις είναι η ενδοτρημματική και η εξωτρημματική εντόπιση της κήλης.

Το Metropolitan Hospital, χάρη στην εγκατάσταση του πύργου αρθροσκόπησης, κάνει πραγματικότητα τη ενδοσκοπική επέμβαση κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου. Πλεονεκτήματα είναι η ακριβής προσπέλαση με ελάχιστη (μικρότερη του ενός εκατοστού) τομή στα πλάγια της σπονδυλικής στήλης και η υπό άμεσο οπτικό έλεγχο προσέγγιση και αφαίρεση της κήλης. Δεν τραυματίζονται δομές που σταθεροποιούν τη σπονδυλική μονάδα και αποφεύγεται η δημιουργία συμφύσεων εντός του νωτιαίου σωλήνα.

Ο κ. Σπύρος Σκριβιλιωτάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Α’ Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης και Υπεύθυνος Τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan Hospital συμπληρώνει: «Με το O-Arm, δύσκολες περιοχές (στενοί αυχένες, ανατομικές παραλλαγές, υψηλότερα επίπεδα αυχενικής και θωρακικής μοίρας) καθίστανται προσιτές με ακρίβεια και αξιοπιστία, εκμηδενίζοντας την πιθανότητα τραυματισμού νευρικών στοιχείων».

Μόνο πλεονεκτήματα για τον ασθενή

Χάρη στο συνδυασμό υπερσύγχρονου εξοπλισμού και ομάδας έμπειρων ιατρών, οι επεμβάσεις έχουν καταστεί αξιοσημείωτα ασφαλείς σε σχέση ακόμα και με το πρόσφατο παρελθόν. Καταστάσεις όπως επίσης, σπονδυλική στένωση, σπονδυλόλυση, σπονδυλολίσθηση, σκολίωση προσεγγίζονται ώστε να ευοδώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή. Ο χρόνος νοσηλείας καθώς η πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Ο όγκος εργασιών της ομάδας του Metropolitan Hospital αυξάνεται συνεχώς με αποτελέσματα εφάμιλλα με αυτά εξειδικευμένων κέντρων του εξωτερικού.