Χορηγία ιατρικού εξοπλισμού από το ΙΦΕΤ για το «STEKI 46» του ΟΚΑΝΑ

0

Στη βάση της μακροχρόνιας συνεργασίας με τον ΟΚΑΝΑ, και με γνώμονα τη συμβολή των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των αναγκών του ιδιαίτερου πληθυσμού των ενεργών χρηστών, το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), συμβάλλει στην ενίσχυση του νέου Χώρου “STEKI 46” παρέχοντας τον απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμό. Με αυτόν, ο ΟΚΑΝΑ θα μπορεί να παράσχει ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες ανταποκρινόμενος στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού-στόχου.

Το «STEKI 46» αποτελεί μία νέα καινοτόμο υπηρεσία του Δικτύου Άμεσης Πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ, που προάγει τη φιλοσοφία της Μείωσης της Βλάβης. Οι ΧΕΧ αποτελούν τις δομές εκείνες, στις οποίες ενεργοί χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση ουσιών, επιτηρούμενοι από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, με ασφάλεια, με καθαρά σύνεργα, μειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία τους, αλλά και για τη μετάδοση νοσημάτων.  Η θεραπευτική προσέγγιση έγκειται στη φροντίδα υγείας και τη διασύνδεση των ωφελούμενων με άλλες υπηρεσίες, με απώτερο στόχο την ένταξή τους σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Παράλληλα, οι  Χώροι αυτοί συμβάλλουν στον περιορισμό της όχλησης που μπορεί να δημιουργείται στα σημεία συνάθροισης των ουσιοεξαρτημένων, αλλά και της παραβατικότητας που πιθανόν να συνδέεται με τη χρήση.

Το νέο «STEKI 46», είναι στην ουσία ο πρώτος ΧΕΧ του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2022 με σαφείς όρους και προϋποθέσεις.  Αυτή η νέα δομή καλείται να καλύψει καθημερινά τις ιδιαίτερες ανάγκες του ευάλωτου πληθυσμού των ουσιοεξαρτημένων, των οποίων οι ανάγκες σε ιατρικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό είναι αυτονόητα αυξημένες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η χορηγία του ΙΦΕΤ περιλαμβάνει αναλυτικά:

  • 3 Αυτόματους φορητούς απινιδωτές για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
  • 2 Καρδιογράφους.
  • 3 Συσκευές ανίχνευσης- απεικόνισης για τη χαρτογράφηση των φλεβών (φορητές και με stand).
  • 2 Τσάντες α’ βοηθειών και επείγουσας αντιμετώπισης τραυμάτων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (φιάλη οξυγόνου-ambou, μάσκες venture).
  • 50 Παλμικά οξύμετρα.
  • 20 Κλασικά πιεσόμετρα.
  • 30 Ανέπαφα Θερμόμετρα.

Η συνολική αξία της χορηγίας αγγίζει τα 24.000€.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΦΕΤ, κ. Σωτηρίου, με αφορμή τη χορηγία δήλωσε «Το  «STEKI 46» του ΟΚΑΝΑ αποτελεί μία δομή με σημαντικά κοινωνικά οφέλη. Η στήριξη του ΙΦΕΤ αποτελεί μία ουσιαστική πράξη συμπαράστασης αναγνωρίζοντας το έργο του ΟΚΑΝΑ και την ανάγκη ορθής και μακρόπνοης λειτουργίας του Χώρου. Ας μη ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος ΧΕΧ αποτελεί πρωτοπορία για την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όσον αφορά τη συνδρομή των ουσιοεξαρτημένων συμπολιτών μας και την προάσπιση της ατομικής και της δημόσιας υγείας».

Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, κ. Θεοχάρης, από πλευράς του πρόσθεσε «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλη την μακρόχρονη και αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, καθώς το ΙΦΕΤ γνωρίζει την συμβολή του ΟΚΑΝΑ στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης σε βάθος. Με την συνδρομή του ΙΦΕΤ ενισχύεται ο νέος ΧΕΧ με τεχνολογικό και ιατρικό εξοπλισμό. Το ΙΦΕΤ υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο το δύσκολο έργο του ΟΚΑΝΑ απέναντι στους ανθρώπους που παλεύουν με την εξάρτησή τους και προσπαθούν να επανακτήσουν τη ζωή τους».