Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ η προκήρυξη θέσεων στην Υγεία

0

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ η προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ. Θέμα η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.116 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

ΦΕΚ περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας με την κατανομή των θέσεων σε νοσοκομεία και δομές υγείας σε όλη την Ελλάδα, καθώς και λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση, σε μόνο μία κατηγορία προσωπικού (δηαδήη Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.).

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής αίτησης αρχίζει την Τρίτη 9 Απριλίου και λήγει Τετάρτη 24 Απριλίου, στις 14:00 (ηλεκτρονική υποβολή στο ΑΣΕΠ). Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής αίτησης αρχίζει την Πέμπτη  2 Μαΐου και λήγει Παρασκευή 17 Μαΐου, στις 14:00.

διαβάστε ΕΔΩ τη προκύρηξη του ΑΣΕΠ:Προκήρυξη-ΑΣΕΠ