Διπλή επέκταση της ένδειξης του atezolizumab σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

0

Διπλή επέκταση της ένδειξης του atezolizumab σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

(μικροκυτταρικό και μη μικροκυτταρικό)

Το atezolizumab αποτελεί πλέον μια σημαντική θεραπευτική επιλογή για ακόμη περισσότερους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρήση του σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για δύο μορφές της νόσου, στις οποίες η νέα θεραπεία καλύπτει ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Η πρώτη νέα ένδειξη αφορά στο συνδυασμό ανοσοθεραπείας με atezolizumab και χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και ετοποσίδη) σε ασθενείς με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΚΠ), που δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία. Ο ΜΚΠ, που ευθύνεται περίπου για το 15% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα, ξεχωρίζει συγκριτικά με άλλους υπότυπους της νόσου εξαιτίας της επιθετικής φύσης του, της ραγδαίας αύξησής του και της πρώιμης μεταστατικής ανάπτυξής του.1

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης III IMpower133, που έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό με atezolizumab ήταν εν ζωή τον πρώτο χρόνο (51,7 vs 38,2% στο σκέλος της χημειοθεραπείας μόνο) ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε στατιστικά σημαντικά, κατά 30%, ο κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου ή θανάτου σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνο 2.

Η μελέτη IMpower133 αποτελεί την πρώτη θετική μελέτη Φάσης ΙΙΙ μετά από 20 χρόνια που αποδεικνύει ότι η θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα που βασίζεται στο συνδυασμό του atezolizumab και χημειοθεραπείας βελτιώνει σημαντικά τη διάμεση συνολική επιβιώση των ασθενών στην πρώτη γραμμή θεραπείας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ανακοίνωση, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, στοιχίζοντας τη ζωή σε περίπου 1,76 εκατομμυρία άτομα κάθε χρόνο3.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε παράλληλα το συνδυασμό atezolizumab και χημειοθεραπείας (καρβοπλατίνη και nab-πακλιταξέλη) ως αρχική θεραπεία για ασθενείς με μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (MMKΠ), χωρίς μεταλλάξεις του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ή αναδιατάξεις της κινάσης αναπλαστικού λεμφώματος (ALK). Σύμφωνα με τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ IMpower130, στην οποία στηρίχθηκε η απόφαση, ο συνδυασμός atezolizumab και χημειοθεραπεία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διάμεσης συνολικής επιβίωσης σε 18,6 μήνες από 13,9 μήνες (p=0.033).

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια πολύπλοκη νόσος, η οποία απαιτεί ένα εύρος θεραπευτικών επιλογών. Η έγκριση νέων ανοσοθεραπευτικών σχημάτων, που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς να καταπολεμήσει τον καρκίνο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εξατομικευμένης προσέγγισης για κάθε ασθενή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη IMpower133

Η IMpower133 είναι μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή μελέτη Φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του atezolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και ετοποσίδη) σε ενήλικους ασθενείς με προχωρημένο μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι δεν είχαν λάβει χημειοθεραπεία για την προχωρημένη νόσο τους. Συνολικά 403 άτομα τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν μέρος στη μελέτη. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥20%) στα άτομα που έλαβαν atezolizumab με χημειοθεραπεία ήταν ο χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (ουδετεροπενία 23%), αναιμία (14%), ο μειωμένος αριθμός ουδετερόφιλων (14%) και η θρομβοπενία (10%).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη IMpower130

Η IMpower130 είναι μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή μελέτη Φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του atezolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και nab-πακλιταξέλη) σε ενήλικους ασθενείς με σταδίου IV μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Συνολικά 723 άτομα τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν μέρος στη μελέτη. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3-4 στα άτομα που έλαβαν atezolizumab μαζί με χημειοθεραπεία ήταν ο μη φυσιολογικός χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (ουδετεροπενία, 32,1%), η μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αναιμία, 29,2%) και η μείωση του αριθμού των ουδετερόφιλων (12,1%).

Λίγα λόγια για το atezolizumab

Το atezolizumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσδένεται στην πρωτεΐνη PD-L1, η οποία εκφράζεται στα καρκινικά κύτταρα και στα διηθούντα τον όγκο ανοσοκύτταρα, εμποδίζοντας την αλληλεπίδρασή της με τους υποδοχείς PD-1 και B7.1. Με την πρόσδεση στον PD-L1, το atezolizumab μπορεί να αποκαταστήσει τη δραστηριότητα των Τ-κυττάρων. Το atezolizumab δύναται να χρησιμοποιηθεί ως κύριος παράγοντας σε συνδυασμούς αντικαρκινικών ανοσοθεραπειών, στοχευμένων φαρμάκων και χημειοθεραπειών.

Το atezolizumab έχει ήδη λάβει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με στοχευμένες θεραπείες και/ή χημειοθεραπείες σε διάφορες μορφές μη μικροκυτταρικού και μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, σε συγκεκριμένους τύπους ουροθηλιακού καρκίνου και σε PD-L1-θετικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού.

 

  • Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε.

Παραπομπές:

  1. American Cancer Society; What Is Non-Small Cell Lung Cancer? [Internet]: Available from: https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/about/what-is-non-small-cell-lung-cancer.html . Accessed July 2019.
  2. Horn L et al. First-line atezolizumab plus chemotherapy in extensive-stage small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2018; DOI: 10.1056/NEJMoa1809064.
  3. GLOBOCAN 2018; Lung Cancer: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. World Health Organization. Available from: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf. Accessed July 2019.