Δύο Γραμμικοί Επιταχυντές Δωρεά του ΙΣΝ στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

0
Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, 2018, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου γραμμικού επιταχυντή (linac) του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το δεύτερο ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που έχει παραδοθεί στο Νοσοκομείο με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και βρίσκεται ήδη σε κλινική λειτουργία. Τα δυο νέα μηχανήματα θα συμβάλλουν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου που εξυπηρετεί ασθενείς από όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την ενίσχυση του τομέα της ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα σύγχρονων και μεγάλης ακρίβειας γραμμικών επιταχυντών σε επτά δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Επιπλέον, η δωρεά καλύπτει τη διετή δωρεάν συντήρηση του κάθε επιταχυντή, και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού, με στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων.

Πηγή: ΙΣΝ