Εγκύκλιος υπουργείου Υγείας για τις αλλαγές στις ιατρικές ειδικότητες – Τι ισχύει στο μεταβατικό στάδιο

0

Ερμηνευτική εγκύκλιο για την νέα υπουργική απόφαση σχετικά με τις ιατρικές ειδικότητες, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο (ολόκληρη η απόφαση πιο κάτω) για τη “Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας”.

Με την απόφαση, καθιερώνονται νέες ειδικότητες (Ιατρική Γενετική, Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Εργαστηριακή Γενετική), μετονομάζονται ορισμένες (Ακτινολογία, Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική, Εσωτερική Παθολογία, Ενδοκρινολογία Διαβήτης – Μεταβολισμός, Ιατρική Βιοπαθολογία/Εργαστηριακή Ιατρική, Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος, Ορθοπαιδική και Τραυματολογία, Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική, Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου).

Αυξάνεται ο χρόνος άσκησης στις εξής ειδικότητες:

Aκτινοθεραπευτική Ογκολογία, Γενική Ιατρική, Δερματολογία – Αφροδισιολογία, Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική, Ιατροδικαστική, Νευροχειρουργική, Παιδιατρική, Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου.

Η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής καθιερώνεται ως Ιατρική και Οδοντιατρική ειδικότητα.

Αιτήσεις

Στις νέες ειδικότητες θα υποβληθούν αιτήσεις για σειρά προτεραιότητας μετά τη δημοσίευση υπουργικής απόφασης με τα αναγνωρισμένα νοσοκομεία ως κατάλληλα για χορήγηση ειδικότητας και εφόσον συσταθούν θέσεις ειδικευομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης, γιατροί που θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για την σειρά προτεραιότητας στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο επιλογής τους θα εκπαιδευτούν με τα οριζόμενα σ’ αυτήν.

Οι ιατροί που είναι ήδη σε σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό διορισμό σε ειδικότητες για τις οποίες με την απόφαση καθιερώνεται η ενιαία τοποθέτηση σε αυτές (δηλαδή, στις ειδικότητες που με το προηγούμενο καθεστώς ήταν απαραίτητη η έκδοση δύο αποφάσεων τοποθέτησης, μία για το κύριο και μία για το ειδικό μέρος της ειδικότητας και με τη δημοσίευση της παρούσας απαιτείται η έκδοση μίας απόφασης τοποθέτησης).

Ένταξη

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης, έχουν δικαίωμα εντός διμήνου από τη δημοσίευσή της (έως 20 Νοεμβρίου 2018) να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, για να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα εκπαίδευσης, ειδάλλως θα συνεχίσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 415/1994 (ΦΕΚ Α΄ 236), όπως ισχύει.

Οι ιατροί που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω θα συνεχίσουν την άσκησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 415/1994 ( ΦΕΚ Α΄ 236).

Διαβούλευση

Η απόφαση για τις ιατρικές ειδικότητες προέκυψε μετά από πολύμηνη διαβούλευση στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Εγκρίθηκε, δε, με την Απόφαση της 267ης /15-2-2018 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

Πρόκειται για την πρώτη θεσμική παρέμβαση στο θέμα των ιατρικών ειδικοτήτων, 24 χρόνια μετά την ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος 415/1994, ενώ στο μεταξύ έχουν συμβεί ριζικές αλλαγές στην ιατρική εκπαίδευση παγκοσμίως.

Πηγή: iatronet.gr