Ελεύθερη πρόσβαση στα μόρια της Boehringer Ingelheim εξελίσσει την βιοϊατρική έρευνα

0

Η Boehringer Ingelheim καταργεί τους περιορισμούς στην εξέλιξη της βιοϊατρικής έρευνας, προσφέροντας στους επιστήμονες παγκοσμίως ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς κόστος, σε ορισμένα από τα καλύτερα προ-κλινικά μόριά της για μη-κλινική έρευνα.

Μέσω της πλατφόρμας opnMe.com, τα μόρια ορισμένων από τους πλέον κατάλληλους στόχους της βιοϊατρικής έρευνας καθίστανται διαθέσιμα για κοινή χρήση, συνεπικουρούμενα από αναλυτικά πακέτα δεδομένων, δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω ανεξάρτητες ανακαλύψεις καθώς και για την ταυτοποίηση καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τους ασθενείς.

«Συνεργαζόμενοι με επιστήμονες από όλο τον κόσμο, μπορούμε να επιταχύνουμε την έρευνα σε μεγάλο εύρος τομέων της βιοϊατρικής έρευνας», αναφέρει ο Clive R. Wood, PhD, Senior Corporate Vice President, Discovery Research στην Boehringer Ingelheim. «Αυτή η νέα συναρπαστική πρωτοβουλία διευρύνει περαιτέρω το παγκόσμιο εξωτερικό αποτύπωμα καινοτομίας της Boehringer Ingelheim και βοηθά στην πλήρη απελευθέρωση του δυναμικού ορισμένων από τις πιο ενδιαφέρουσες ενώσεις μας. Μέσω της κοινής χρήσης των ενώσεων αυτών από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, θα εξελιχθεί η επιστημονική έρευνα και νέες ανακαλύψεις αναμένεται να οδηγήσουν σε ασφαλή και αποτελεσματικά νέα φάρμακα για τους ασθενείς».

Τα μόρια στην πλατφόρμα opnMe.com χωρίζονται σε δύο ομάδες, και προσφέρονται υπό διαφορετικές προϋποθέσεις:

  • Στην πλειονότητά τους προσφέρονται χωρίς περιορισμούς που αφορούν σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μέσω ενός απλού συστήματος «καλαθιού αγορών».
  • Για ορισμένα μόρια η επιλογή του πληθοπορισμού (crowdsourcing) προσφέρει την ευκαιρία έναρξης κοινών ερευνητικών έργων. Επιστήμονες οι οποίοι ενδιαφέρονται για μόρια αυτού του τύπου προσκαλούνται να υποβάλλουν την ερευνητική τους πρόταση. Εφόσον η πρόταση επιλεχθεί, αυτή θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους επιστήμονες της Boehringer Ingelheim

Ανοικτή και χωρίς κόστος πρόσβαση σε μόρια για έρευνα

Η έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας της Boehringer Ingelheim για περαιτέρω εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας και της ιατρικής προόδου, μέσω συνεργασιών και καινοτομίας. Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την Πέραν των Ορίων Έρευνα (Research Beyond Borders) και το Ταμείο Χρηματοδότησης της Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim Venture Fund), οι οποίες αποτελούν μέρος της μακροχρόνιας και συνεχούς εργασίας της εταιρείας στους βασικούς θεραπευτικούς τομείς των Καρδιομεταβολικών Ασθενειών, των Ασθενειών του Αναπνευστικού, της Ογκολογίας, των Ασθενειών του ΚΝΣ και της Ανοσολογίας.

Ο Clive Wood προσθέτει: «Προσκαλώ τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες από όλο τον κόσμο να επισκεφθούν την πλατφόρμα opnMe.com ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στα μόριά μας. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής θα αξιολογηθεί στα πλαίσια νέων πειραμάτων, δημοσιεύσεων και σχέσεων που θα διαμορφωθούν. Η συγκεκριμένη προσέγγιση για την απελευθέρωση της καινοτομίας αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά μας να καταργήσουμε τους περιορισμούς στη εξέλιξη της βιοϊατρικής έρευνας και να προσφέρουμε επαναστατικά φάρμακα στους ασθενείς».

Τα καινοτόμα φάρμακα για ανθρώπους και ζώα αντιπροσωπεύουν για περισσότερα από 130 χρόνια την βασισμένη στην έρευνα εταιρεία Boehringer Ingelheim, οποία είναι μια από τις 20 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως και παραμένει έως σήμερα οικογενειακή επιχείρηση. Η εταιρεία βραβεύτηκε πρόσφατα ως μια από τις 100 πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο. Τα έξοδα για την έρευνα και ανάπτυξη υπερβαίνουν  τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούν στο 19,6 % των καθαρών πωλήσεων της . Επιπλέον, η εταιρεία εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Η θυγατρική της στην Ελλάδα προσμετρά πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, ενώ διαθέτει και εργοστάσιο παραγωγής  στο Κορωπί.