ΕΟΦ: Ανακοίνωση για Έξοδα Συμμετοχής ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις

0
Τα έξοδα συμμετοχής Ελλήνων Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις Εσωτερικού,

ήτοι κόστος εγγραφής, μεταφοράς, διαμονής, διατροφής και τιμητικής αμοιβής, πρέπει να καταχωρούνται από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, μόνο στα αιτήματα συμμετοχών ΕΥ και όχι στα έξοδα αιτημάτων διοργάνωσης εκδήλωσης, ώστε να αποφευχθεί η διπλοκαταχώρηση των εξόδων αυτών.
Επισημαίνεται ότι και οι επιστημονικοί φορείς οφείλουν να τηρούν τα προαναφερθέντα για να αποφεύγονται οι διπλοκαταχωρήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΦ.
Από την Διοίκηση ΔΣ ΕΟΦ