ΕΟΦ: Εβδομάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης 2018

0

Ο  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκινά την 3η ετήσια ενημερωτική εκστρατεία, μεταξύ 19 και 23 Νοεμβρίου, για την προώθηση της σημασίας αναφοράς τυχόν παρενεργειών από τα φάρμακα.

Η ενημερωτική εκστρατεία επικεντρώνεται στην προαγωγή των αναφορών τυχόν παρενεργειών σε βρέφη και παιδιά, καθώς και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα που λαμβάνετε εσείς και η οικογένειά σας είναι αποτελεσματικά και επαρκώς ασφαλή. Η εκστρατεία  μας θα βοηθήσει στην ενημέρωση των γονέων και των φροντιστών, περιλαμβάνοντας τις μέλλουσες μητέρες αλλά και όσους σχεδιάζουν να αποκτήσουν μωρό. Είναι σημαντικό για αυτούς αλλά και για τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και να έχουν την σιγουριά ότι οι αναφορές τους κάνουν την διαφορά. Τα παιδιά και τα βρέφη μπορεί να αντιδράσουν διαφορετικά στα φάρμακα από τους ενήλικες. Είναι σημαντικό οι γονείς και οι φροντιστές να διαβάζουν το φυλλάδιο οδηγιών των φαρμάκων και να διασφαλίζουν ότι χορηγείται η σωστή δόση.”τονίζει η Πρόεδρος του ΕΟΦ κα Κατερίνα Αντωνίου.

Βοηθείστε να κάνουμε τα φάρμακα πιο ασφαλή: Αναφέρετε τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

“Τα φάρμακα που παίρνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού ενδέχεται να επηρεάσουν το μωρό σας. Εάν χρειάζεται να πάρετε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού , ή ακόμα και όταν σχεδιάζετε να αποκτήσετε μωρό, είναι απαραίτητο να συζητήσετε την θεραπεία σας, καθώς και πιθανές παρενέργειες, με τον γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγείας. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε να κάνουμε τα φάρμακα ασφαλέστερα αναφέροντας οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες εύκολα και γρήγορα μέσω του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων.” υπογραμμίζει ο ΕΟΦ.

Η αναφορά, είτε από τους ασθενείς είτε από τους επαγγελματίες υγείας προς τον ΕΟΦ μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

• Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ (http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral) και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση kitrinikarta.gr
• Έντυπη μορφή, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, προς το Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562), τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213-2040337.
• Υποβολή μέσω ΦΑΞ, στο 210 6549585»

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκινά την 3η ετήσια ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της σημασίας αναφοράς τυχόν παρενεργειών από τα φάρμακα.

Η ενημερωτική εκστρατεία θα λάβει χώρα μεταξύ 19 και 23 Νοεμβρίου και αποτελεί μέρος μιας εβδομάδας ενημέρωσης που εμπλέκει 32 αρμόδιες αρχές φαρμάκων στην Ε.Ε. ,τη Λατινική Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές από κοινού θα επικεντρωθούν στην προαγωγή των αναφορών τυχόν παρενεργειών σε βρέφη και παιδιά, καθώς και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.

Την περασμένη χρονιά στην Ελλάδα οι παιδιατρικές αναφορές αποτέλεσαν μόλις το 14% των αναφορών για πιθανολογούμενες παρενέργειες, επίσης γνωστές σαν αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών.

Παρόλο που τα φάρμακα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, παρενέργειες μπορεί να συμβούν. Είναι σημαντικό οι κίνδυνοι που σχετίζονται με όλα τα φάρμακα να γίνονται κατανοητοί και να επικοινωνούνται στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς τους, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των φροντιστών, αλλά και αυτών που σχεδιάζουν να αποκτήσουν ή περιμένουν μωρό.

Οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να ποικίλλουν από πονοκέφαλο ή πόνο στομάχου, συμπτώματα γρίπης ή απλά αδιαθεσία, και αναφέροντας αυτές βοηθάμε τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων να παρακολουθούν την ασφαλή χρήση των φαρμάκων στην αγορά και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προληφθεί μελλοντική βλάβη.

Αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όπως ο ΕΟΦ, βασίζονται στην αναφορά των πιθανολογούμενων παρενεργειών ώστε να σιγουρευτούν ότι τα φάρμακα στην αγορά είναι επαρκώς ασφαλή. Δυστυχώς, όλα τα συστήματα αναφοράς πάσχουν από υποαναφορά – για αυτό είναι σημαντική αυτή η εκστρατεία τόσο για να ευαισθητοποιήσει όσο και για να βοηθήσει στην ενίσχυση του συστήματος.

Αυτή τη χρονιά η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού συμπίπτει με την εβδομάδα ενημέρωσης και οι δύο εκστρατείες έχουν σκοπό να προωθήσουν τη διεθνή σύμπνοια και να βελτιώσουν την υγεία των παιδιών.

Η εκστρατεία υποστηρίζεται από το Uppsala Monitoring Centre, το συνεργαζόμενο Κέντρο με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το πρόγραμμα της διεθνούς παρακολούθησης των φαρμάκων, το οποίο έχει αναπτύξει την εκστρατεία με τα κινούμενα σχέδια ώστε να ενθαρρύνουν την αναφορά.

Μια σειρά οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενώσεων ασθενών όπως η EURORDIS , μία μη-κυβερνητική συμμαχία ενώσεων ασθενών που εκπροσωπεί ενώσεις ασθενών με σπάνιες παθήσεις από 70 χώρες, έχουν επίσης δηλώσει την υποστήριξή τους.

Μπορείτε να βοηθήσετε στην ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων, αναφέροντας τυχόν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον ΕΟΦ, εύκολα και γρήγορα μέσω του Εθνικού μας Συστήματος Αναφοράς.