«ΕΟΦ και πρόσβαση στο Φάρμακο. Επίκεντρο ο Ασθενής».

0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων στις 4 Δεκεμβρίου 2018, με θέμα «ΕΟΦ και πρόσβαση στο Φάρμακο. Επίκεντρο ο Ασθενής». 

Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ενώσεις ασθενών δια των εκπροσώπων τους, εκπρόσωποι φορέων Υγείας, ήτοι Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ), Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ΙΦΕΤ, η φαρμακευτική Βιομηχανία ήτοι ΣΦΕΕ και ΠΕΦ  καθώς επίσης και  εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας  (ΟΣΦΕ).

Την  ημερίδα χαιρέτισε ο Υπουργός Υγείας κος Ανδρέας Ξανθός, τονίζοντας ότι σκοπός του Υπουργείου Υγείας είναι  η διασφάλιση  της  πρόσβασης των πολιτών της χώρας, όπως κάθε ευρωπαίου πολίτη, στη σύγχρονη φαρμακευτική καινοτομία που, τεκμηριωμένα, έχει προστιθέμενη θεραπευτική αξία και μετρήσιμο κλινικό όφελος για τον ασθενή, για την ποιότητα της ζωής του, αλλά και την παραμονή στην αγορά παλιών αποτελεσματικών και φθηνών φαρμάκων, η πλειονότητα των οποίων παράγεται εγχωρίως, συντηρεί θέσεις εργασίας στη χώρα και παράγει προστιθέμενη αξία. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στη χώρα δημιουργήθηκε   μηχανισμός αξιολόγησης της καινοτομίας και μηχανισμός διαπραγμάτευσης των τιμών αποζημίωσης, ιδιαίτερα για τα ακριβά φάρμακα  καθώς και στο νέο θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Ολοκληρώνοντας, εξήρε το ρόλο του ΕΟΦ σε ότι αφορά το φάρμακο, το έργο της διοίκησης του ΕΟΦ, καθώς και όλου του υπηρεσιακού μηχανισμού, των εξαιρετικών επιστημόνων και των λοιπών εργαζομένων που στελεχώνουν αυτόν τον κρίσιμο, για το δημόσιο συμφέρον και για τη δημόσια υγεία, φορέα.

Η Πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Αικατερίνη Αντωνίου προλόγισε την ημερίδα, τονίζοντας ότι η θεματολογία της ημερίδας επιλέχθηκε με γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση των ασθενών και την ανάπτυξη του υγιούς διαλόγου με τους συλλόγους ασθενών. Στη συνέχεια αναφέρθηκε συνοπτικά στους προεγκριτικούς  και μετεγκριτικούς ελέγχους που ασκεί ο ΕΟΦ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια των φαρμάκων, την προσβασιμότητα των ασθενών στις φαρμακευτικές θεραπείες, καθώς και την επάρκεια των προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε στα θέματα της ημερίδας σχετικά με τις κλινικές δοκιμές και την κλινική έρευνα, την πρώιμη πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρμακα, τον έλεγχο της διάθεσης και επάρκειας των εγκεκριμένων φάρμακων στην αγορά, καθώς και στα βιοομοειδή προϊόντα επισημαίνοντας ότι, το Τμήμα Αξιολόγησης Βιολογικών Φαρμάκων διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Κανονιστικό πλαίσιο Βιοομοειδών στην Ευρώπη»,  την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στον ΕΟΦ.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των ομιλητών σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερίδας.

Η  ημερίδα ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση όπου δόθηκε η δυνατότητα σε όλα τους συμμετέχοντες να θέσουν  ερωτήματά  και προβληματισμούς επί όλων των θεμάτων της ημερίδας.

Μεγάλος αριθμός ερωτημάτων αφορούσε:

–    Τη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών σε θέματα αιχμής όπως η  ενημέρωση τους για τις κλινικές δοκιμές και μελέτες που διενεργούνται στην Ελλάδα, ο έλεγχος του εντύπου  συγκατάθεσης των ασθενών.
–    Το θέμα της χρήσης των βιοομοειδών φαρμάκων.
–    Τη διάθεση και διαθεσιμότητα των φαρμάκων.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών θα είναι διαθέσιμες σύντομα στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.