Επιστροφές διετίας τα αναδρομικά για γιατρούς του ΕΣΥ – κρατήσεις πάνω από 41%

0

Διαφορές μισθών διετίας, από το 2014 – 2016 επιστρέφονται τελικά στο ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ (γιατρούς, γιατρούς δημόσιας υγείας, επικουρικούς και ειδικευόμενους), με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L128/1 της 30.04.2014)”.

Σύμφωνα με την τροπολογία, θα καταβληθεί εκτός από την αποζημίωση εφημεριών και εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα έπαιρναν οι γιατροί του ΕΣΥ στις 31.7.2012  με βάση τις τότε μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που τελικά τους καταβλήθηκαν εξαιτίας των περικοπών του ν.4093/2012.

Οι διαφορές που θα υπολογιστούν θα αφορούν το χρονικό διάστημα 13.11.2014 – 31.12.2016.

Το ποσό αυτό θα υποστεί κρατήσεις, οι οποίες θα υπολογιστούν βάσει κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η οποία επίσης θα καθορίσει και τον χρόνο, τη διαδικασία καταβολής.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι οι διατάξεις της συγκεκριμένης τροπολογίας, δεν επηρεάζουν τις ισχύουσες αποδοχές όπως διαμορφώθηκαν βάσει του ν.4472/2017, άρθρο 155.

Συνολικά, η τροπολογία αφορά αναδρομικά για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ, τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και ΕΠ των ΤΕΙ, τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς επίσης και τους συνταξιούχους των παραπάνω σωμάτων, για τα ίδια χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται και για τους εν ενεργεία απασχολουμένους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το μικτό ποσό που πρόκειται να καταβληθεί στους παραπάνω δικαιούχους υπολογίζεται σε 1,4 δισ. ευρώ μικτά, που μετά τις κρατήσεις θα περιοριστεί στα 820 εκ. ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος των κρατήσεων σε ποσοστό πάνω από 41%.

Ολόκληρη η τροπολογία, επισυνάπτεται εδώ.

 

 

 

Πηγή: healthmag