Εξακολουθεί να παράγει η Υγεία ληξιπρόθεσμα;

0

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου  καταδεικνύει τα νοσοκομεία από τους βασικούς παραγωγούς ληξιπροθέσμων, αν και η Κυβέρνηση τονίζει το αντίθετο.

Παρά τις επισημάνσεις από πλευράς ΕΟΠΥΥ αλλά και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ ότι πλέον η παραγωγή ληξιπροθέσμων οφειλών τους προς τρίτους μειώνεται και παρά επίσης το γεγονός ότι ο κλάδος του φαρμάκου σημειώνει ότι βρίσκεται από πλευράς αποπληρωμών στην καλύτερη περίοδο της τελευταίας 7ετίας,  το Ελεγκτικό Συνέδριοδεν έχει ακριβώς την ίδια άποψη.
Συγκεκριμένα με βάση τα ευρήματα του ελέγχου που διενέργησαν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου του κράτους, για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τρίτους, προκύπτει ότι το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, από 4,759 δισ. ευρώ που ήταν στις 31/12/2016, έφτασε τον Αύγουστο του 2018 στα 6,026 δισ. ευρώ. Ο έλεγχος, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, που όπως διευκρινίστηκε απαιτήθηκε από τους θεσμούς, ολοκληρώθηκε μέσα σε πέντε μήνες και έγινε από επτά ομάδες ελεγκτών, ενώ συνέδραμε με δύο ελεγκτές και η Ανώτατη Ελεγκτική Υπηρεσία της Κύπρου.

Στα ευρήματα του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα νοσοκομεία οφείλεται στις μη νόμιμες διαδικασίες αναθέσεων των δημοσίων συμβάσεων και των προμηθειών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, στις  σχετικές επιτροπές μίλησε και ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Οργανισμός απομείωσε σημαντικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του και από τα 2 δισ. ευρώ που ήταν το 2015 έπεσαν στα 250 εκατ. ευρώ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, δηλαδή μειώθηκαν κατά περίπου 90%.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εθνική Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας(ΕΚΑΠΥ), Πλούταρχος Ψωμιάδης, ανέφερε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων από 1 δισ. 141 εκατ. ευρώ που ήταν το 2016, περιορίστηκαν στα 350 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 70%.

Όπως διευκρίνισε η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κα Ανδρονίκη Θεοτοκάκου, «στόχος του ελέγχου δεν ήταν να δούμε το ύψος των ληξιπροθέσμων, αλλά να διακριβώσουμε τις αιτίες συσσώρευσής τους και να προτείνουμε τρόπους για την αντιμετώπιση μίας παθογένειας, που έχει σχέση με τη ρευστότητα και την αξιοπιστία της χώρας».

«Η σώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στην εγχώρια οικονομία και αποτελεί μείζον πρόβλημα του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι ισχυρό πλήγμα στην οικονομία, απειλείται η ρευστότητα» παρατήρησε η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πρόσθεσε: «Η καταγραφή των αιτιών δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βοηθά την κυβέρνηση να διαμορφώσει στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκκαθάριση, την απογραφή, την επιβεβαίωση επαλήθευσης και την πληρωμή τους, καθώς και να θεσμοθετήσει μεταρρυθμίσεις για την πρόληψη δημιουργίας νέων. Έγιναν νομοθετικές ρυθμίσεις μέσα στα τελευταία 3,5 χρόνια και η πιστότητα πλέον των ελέγχων είναι της τάξεως του 97%».

Τα προβλήματα
Η πολυνομία, η ασάφεια που διέπει το καθεστώς των προμηθειών, η υποστελέχωση, η έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων για την καταγραφή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, η απουσία διασύνδεσης των συστημάτων, η έλλειψη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και η έλλειψη ρευστότητας είναι μερικά από τα προβλήματα που εντόπισαν οι ελεγκτές και καταγράφουν στην έκθεση τους.

 

 

Πηγή: healthmag.gr