Γ. Ν. Λιβαδειάς: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών

0

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών στο Γ. Ν. Λιβαδειάς.»

Το Γ.Ν. Λιβαδειάς ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του στις εξής ειδικότητες:

  • Αναισθησιολογίας ● Καρδιολογίας ● Ορθοπεδικής.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα είναι διετούς διάρκειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν .Λιβαδειάς μέχρι 14/12/2018 ημέρα Παρασκευή στο τηλέφωνο 22610-28841. Παρακαλούμε για την προώθηση του παρόντος στους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους και την ενημέρωση των μελών σας με κάθε πρόσφορο τρόπο.