Η Προαγωγή της Υγείας στο επίκεντρo με υποστηρικτές τους Επισκέπτες Υγείας

0

Η Προαγωγή της Υγείας με κάθε σύγχρονο τρόπο και μέσο είναι στο επίκεντρo, με υποστηρικτές τους Επισκέπτες Υγείας που γνωρίζουν πώς να τη στηρίξουν και τη συνεργασία των άλλων Επαγγελματιών Υγείας ήταν το βασικό μήνυμα  του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επισκεπτών. Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία  πρόσφατα  συμμετείχαν  πάνω από 400  άτομα ,στην πλειοψηφία τους Επισκέπτες Υγείας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας αρωγός  και υποστηρικτής κάθε προσπάθειας, μέσα από μνημόνια συνεργασίας , παλαιότερα ή και  νέα όπως προέκυψαν από τις εργασίες του συνεδρίου, με το Υπουργείο Υγείας, την ΚΕΔΕ, το Ίδρυμα Ωνάση, την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρεία, την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία , την Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, την Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών θα επιμείνει  σε όλα όσα διαχρονικά πρεσβεύει μέσω των μελών του, ήταν ένα ακόμα βασικό μήνυμα του Συνεδρίου.

Η παρουσία της Αν. Υπουργού Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα, του Γ.Γ .του Υπουργείου Υγείας κ. Θεμιστοκλέους αλλά και του κ. Κωτσιόπουλου, των Διοικητών και Υποδιοικητών των ΥΠΕ όπως και των αξιωματούχων της Κεντρικής Διοίκησης των ΟΤΑ σήμαινε  την αναγνώριση των επαγγελματιών Επισκεπτών Υγείας και όσων συνέφεραν και θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν είτε ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας είτε  ως  επαγγελματίες με γνώση και πείρα στην κοινότητα, την οικογένεια, την μητέρα και το παιδί, την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας Υγείας.

«Τα ζητήματα είναι  πολλά και  χρήζουν άμεσης επίλυσης μέσω εποικοδομητικού διαλόγου.Η συζήτηση ξεκίνησε και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα από μια σειρά συναντήσεων με τους αρμόδιους προκειμένου η Δημόσια Υγεία να βρεθεί στο επίκεντρο με υποστηρικτές τους αρμόδιους Επαγγελματίες υγείας που γνωρίζουν πώς να τη στηρίξουν. Η Προαγωγή της Υγείας με κάθε σύγχρονο τρόπο και μέσο είναι στο επίκεντρο. Τώρα περισσότερο από ποτέ  θα πρέπει να εστιάσουμε διεπιστημονικά στην αλλαγή συμπεριφορών και αντιλήψεων» ανέφερε η Δρ. Μαρία Σακουφάκη, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας κατά τη λήξη του Συνεδρίου.

Η θεματολογία ήταν προσανατολισμένη στην τρέχουσα επικαιρότητα  της COVID εποχής , των αναγκών που δημιούργησε,  την υποστήριξη του προγράμματος Ελευθερία,  και όσων καλούνται να αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες υγείας της δημόσιας υγείας στην μετά COVID εποχή.

Με συναίσθηση  και αντίληψη της πραγματικότητας καταγράφηκε η παρουσία και η συνεισφορά  του/της Επισκέπτη/τριας Υγείας σε όλους τους Κεντρικούς Τομείς εργασίας, Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, ΟΤΑ,  Δ/νσεις  Δημόσιας Υγείας, Ιδιωτικό Τομέα, χώρους εργασίας .

Τις εργασίες του συνεδρίου υποστήριξαν οι εταιρείες: Pfizer(Μέγας Χορηγός), ΒΙΑΝΕΞ     (Χρυσός χορηγός), MSD (Χάλκινος Χορηγός),και οι Abbott, Ascensia, Reckitt, Φαρμασερβ-Lilly (Υποστηρικτές).

Σχετικά με τον ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΝΠΔΔ)  και ο επαγγελματίας Επισκέπτης Υγείας είναι ο καθ’ ύλην  αρμόδιος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας μ’ ένα αδιάλειπτο και συνεχόμενο έργο.