ΙΣΑ: Όχι στην διάλυση των Δημόσιων Δομών Υγείας και του ΠΕΔΥ

0

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις της παρούσης κυβέρνησης (αρθρ. 26 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ Α 38), όμοιες αν όχι αυστηρότερες παρελθόντων ηγεσιών είναι πλέον άμεσος και ορατός ο κίνδυνος τόσο απόλυσης συναδέλφων, αν και παραμένουν στις θέσεις τους διατηρώντας τα ιατρεία τους με βάση δικαστική απόφαση, όσο και ο κίνδυνος απογύμνωσης του ΠΕΔΥ και των δημοσίων δομών από έμπειρους συναδέλφους με άμεσο αντίκτυπο για τον ασφαλισμένο και την κοινωνία.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έστω την ύστατη ώρα να υλοποιήσει τις αρχικές δεσμεύσεις της και να μην απογοητεύσει τους γιατρούς εκείνους που επί σειρά ετών στήριξαν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.