Κοινό ιατρείο διαφορετικών ειδικοτήτων

0

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδας  (ΕΕΚΕ) για αναθεώρηση της νομοθεσίας για την αδειοδότηση των φορέων ΠΦΥ.

διαβάστε παρακάτω την επιστολή:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Από ετών και από τη θεσμοθέτηση του ΠΔ 84/01 προβλέπονται οι κανόνες με τους οποίους αδειοδοτούνται οι φορείς ΠΦΥ.

Από το 2012 η αδειοδότηση αυτών έχει περιέλθει στους οικείους Ιατρικούς συλλόγους.

Βάσει των κείμενων διατάξεων προβλέπεται να υπάρχει κοινό ιατρείο για ιατρούς της ίδιας ειδικότητας δηλαδή να μπορούν 2 ή και περισσότεροι ιατροί της ίδιας ειδικότητας να χρησιμοποιούν το ίδιο ιατρείο διαφορετικές ώρες.

Το ίδιο όμως δεν προβλέπεται σε ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων γεγονός που δυσκολεύει στην άσκηση του επαγγέλματος αφού ανεβάζει το κόστος λειτουργίας.

Δεν είναι κατανοητό γιατί να απαγορεύεται πχ σε ένα παθολόγο, σε ένα καρδιολόγο ή πνευμονολόγο να έχουν το ίδιο κοινό ιατρείο διαφορετικές ώρες και ημέρες αφού προφανώς πρόκειται για συναφείς ειδικότητες που παρέχουν κλινικό έργο.

Είναι αντιληπτό ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ελαττώσει σε μεγάλο βαθμό το κόστος λειτουργίας αφού πολλοί ιατροί θα μπορούν να μοιράζονται το κόστος λειτουργίας ενός ιατρείου με κοινή γραμματέα γεγονός που θα βελτιώσει και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς πάντα φυσικά μέσα στους μετρικούς κανόνες που διέπονται από το ΠΔ 84/01.

Για το ίδιο θέμα υπάρχει και αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από μακρού αλλά και άλλων φορέων των ιατρών.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε να είναι δυνατή η χορήγηση μιας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ή άλλης ειδικότητας, στη περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος: Φ.Ν. Πατσουράκος 

Ο Γενικός Γραμματέας: Δημόπουλος Βασίλειος