ΜΗΤΕΡΑ: Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικής Πρακτικής Άσκησης στη Μαιευτική Υπερηχογραφία

0

Το ΜΗΤΕΡΑ στην προσπάθειά του όχι μόνο να παρέχει άριστες ιατρικές υπηρεσίες αλλά και να υπηρετεί την έρευνα και την επιμόρφωση, διοργανώνει μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής άσκησης με σκοπό την επιμόρφωση και εξοικείωση των γιατρών με το Μαιευτικό υπερηχογράφημα και τις βασικές αρχές της Ιατρικής Εμβρύου.

Το πρόγραμμα αφορά σε ιατρούς Μαιευτήρες – Γυναικολόγους, ειδικευμένους αλλά και ειδικευόμενους στο τελευταίο εξάμηνο ειδικότητας, οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων στη Μαιευτική Υπερηχογραφία. Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Παναγιώτης Μπεναρδής MD, DipFetMed, IOTACert, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ειδικός στην Ιατρική Εμβρύου & Γυναικολογική Υπερηχογραφία & Επιστημονικός Συνεργάτης του ΜΗΤΕΡΑ.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στη  Μαιευτική και Γυναικολογία (ΕΕΥΜΓ) και του Permanent School of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Perugia, Italy).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι
τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 686 9279 και
στο e-mail: pkaragianni@mitera.gr.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 9μηνης συνολικής διάρκειας, οργανώνεται και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Συμβουλίου της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, οι δε βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα χορηγηθούν μετά το πέρας αυτού,  δεν αποτελούν επισήμως αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

Τα προγράμματα ξεκινούν τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου στη Γενική, Μαιευτική- Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ.