Novartis: Τι ανακοίνωσε σχετικά με την έρευνα για την CAR-T θεραπεία σε περιπτώσεις καρκίνου

0

Η Novartis ανακοίνωσε αναλύσεις με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια των μελετών ELIANA και JULIET, των βασικών κλινικών μελετών του Tisagenlecleucel σε παιδιά και νεαρούς ενήλικους ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική (r/r) οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL) και ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα (DLBCL), αντιστοίχως.

Σε αυτές τις αναλύσεις, το Tisagenlecleucel συνέχισε να εμφανίζει ισχυρή αποτελεσματικότητα με σταθερή ανταπόκριση και διατήρησε σταθερό και καλά χαρακτηρισμένο προφίλ ασφάλειας. Αυτά τα δεδομένα παρουσιάζονται στο 60ο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH). Επιπροσθέτως, το περιοδικό New England Journal of Medicine δημοσίευσε στο διαδίκτυο τα αποτελέσματα 14 μηνών από την JULIET, την μελέτη που διενέργησε το Κέντρο Abramson για τον Καρκίνo  στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια3.

Ο Samit Hirawat, MD, Επικεφαλής, Novartis Oncology Global Drug Development, δήλωσε: “Στη Novartis, αφού προσφέραμε την πρώτη CAR-T κυτταρική θεραπεία στους ασθενείς, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις καινοτόμες προσπάθειές μας για να επαναπροσδιορίσουμε το θεραπευτικό μοντέλο για τους ασθενείς με επιθετικό αιματολογικό καρκίνο. Αυτές οι αναλύσεις υπογραμμίζουν την μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ανταπόκρισης με το Tisagenlecleucel και το σταθερό προφίλ ασφάλειάς του, ενισχύοντας την πίστη μας στη δυνατότητα της CAR-T κυτταρικής θεραπείας να παρατείνει τις ζωές των ασθενών με αυτές τις προχωρημένες κακοήθειες από Β-κύτταρα.”

Στην ανάλυση παρακολούθησης των 24 μηνών της μελέτης ELIANA σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Β κυττάρων το Tisagenlecleucel εμφάνισε βαθιές και σταθερές ανταποκρίσεις χωρίς ακόλουθη θεραπεία σε σημαντικό μέρος των ασθενών σε αυτόν τον πληθυσμό. Μεταξύ των 79 αξιολογήσιμων ασθενών που τέθηκαν υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον τρεις μήνες ή που διέκοψαν νωρίτερα, το 82% (95% όριο αξιοπιστίας [CI], 72% – 90%) πέτυχε πλήρη ανταπόκριση (CR) ή πλήρη ανταπόκριση με μη πλήρη αποκατάσταση των τιμών στη γενική αίματος (CRi) εντός τριών μηνών από την έγχυση, μεταξύ αυτών των ασθενών που ανταποκρίθηκαν , 98% είχαν αρνητική ελάχιστη υπολειμματική νόσο (MRD-). Το ποσοστό επιβίωσης χωρίς υποτροπή της νόσου ήταν 62% στους 24 μήνες ενώ η διάμεση διάρκεια της ύφεσης (mDOR) και η διάμεση συνολική επιβίωση (mOS) δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα, υποδηλώνοντας ότι οι ανταποκρίσεις ήταν βαθιές και σταθερές και ενισχύοντας περαιτέρω την πιθανότητα το Tisagenlecleucel να είναι η οριστική θεραπεία για πολλούς ασθενείς. Η πιθανότητα της συνολικής επιβίωσης (OS) ήταν 76% (95% CI, 65% – 85%) στους 12 μήνες και 66% (95% CI, 58% – 79%) στους 24 μήνες. Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε σε αυτή την επικαιροποιημένη ανάλυση παρουσίασε συνέπεια με τα αποτελέσματα που είχαν αναφερθεί παλιότερα χωρίς την εμφάνιση νέων σημείων για την ασφάλεια.  Το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS) βαθμού 3/4 – όπως ορίζεται από την ενδελεχή Κλίμακα Βαθμολογίας Penn – παρατηρήθηκε στο 49% των ασθενών. Εντός οκτώ εβδομάδων από την έγχυση, το 13% των ασθενών εμφάνισε νευρολογικά συμβάντα βαθμού 3 και κανένα συμβάν βαθμού 4 ή εγκεφαλικό οίδημα1. Αυτά τα επικαιροποιημένα δεδομένα παρουσιάστηκαν σε προφορική παρουσίαση στο ετήσιο συνέδριο της American Society of Hematology – ASH. (Abstract #895)

Ο Stephan A. Grupp, MD, PhD, Διευθυντής του Προγράμματος Ανοσοθεραπείας για τον Καρκίνο και Επικεφαλής του Τμήματος Κυτταρικής Θεραπείας και Μεταμοσχεύσεων στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφεια και Καθηγητής Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, δήλωσε: “Η ομάδα μας έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε μεγάλο βαθμό στην πρόοδο των θεραπευτικών επιλογών για παιδιά και νεαρούς ενήλικες με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Β-κυττάρων. Αυτή η διετής ανάλυση είναι ένα ορόσημο στον τομέα μας που προκαλεί ενθουσιασμό, καθώς πρόκειται για την μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας παρακολούθηση δεδομένων για πολυκεντρική μελέτη CAR-T κυττάρων για τους ασθενείς που δεν εμφάνισαν ανταπόκριση σε άλλες θεραπευτικές επιλογές. Καθώς βλέπουμε ότι η πλειονότητα των ασθενών που εμφάνισαν ανταπόκριση στην μελέτη ELIANA εξακολουθούν να είναι σε ύφεση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από μια εφάπαξ έγχυση, το Tisagenlecleucel καθιερώνεται περαιτέρω ως επιλογή που πραγματικά μεταμορφώνει την θεραπεία.”

Η ανάλυση 19 μηνών από την μελέτη JULIET για το Tisagenlecleucel σε ενήλικους ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα (r/r DLBCL) έδειξε παρατεταμένη σταθερή διάρκεια ανταπόκρισης σε ασθενείς (n=99) που είχαν λάβει προηγουμένως πολλαπλούς γύρους χημειοθεραπείας και μη επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων. Το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (ORR) μετά από διάμεση παρακολούθηση 19 μηνών ήταν 54% (95% CI, 43% – 64%, CR, 40%, μερική ανταπόκριση [PR], 13%) στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση για τουλάχιστον 3 μήνες ή αποσύρθηκαν νωρίτερα. Η διάμεση διάρκεια της ύφεσης (mDOR) δεν είχε επιτευχθεί κατά τη χρονική στιγμή της ανάλυσης, υποδηλώνοντας ότι τα περισσότερα άτομα που είχαν εμφανίσει ανταπόκριση συνέχιζαν να ανταποκρίνονται κατά τη χρονική στιγμή της ανάλυσης και η πιθανότητα επιβίωσης χωρίς υποτροπή που ήταν 66% (95% CI, 51%-78%) στους 6 μήνες, παρέμεινε σταθερή στο 64% (95% CI, 48%-76%) μεταξύ των αναλύσεων 12 μηνών και 18 μηνών. Επιπλέον, το 54% (15/28) των ασθενών που είχαν επιτύχει μερική ανταπόκριση (PR) εμφάνισαν αλλαγή σε πλήρη ανταπόκριση (CR). Η διάμεση συνολική επιβίωση (OS) για όλους τους ασθενείς που έλαβαν έγχυση ήταν 11.1 μήνες (95% CI, 6.6 μήνες-NE) και δεν επετεύχθη (95% CI, 21 μήνες-NE) για τους ασθενείς που εμφάνισαν πλήρη ανταπόκριση(CR). Η πιθανότητα συνολικής επιβίωσης (OS) ήταν 48% (95% CI, 38%-57%) στους 12 μήνες και 43% (95%CI, 33%-53%) στους 18 μήνες (μέγιστη  παρακολούθηση, 29 μήνες). Οι αναλύσεις των δεδομένων για το ποσοστό συνολικής επιβίωσης (ORR), τη διάρκεια της ύφεσης (DOR) και τη συνολική επιβίωση (OS) έδειξαν σταθερά αποτελέσματα σε όλες τις υποομάδες ασθενών, ανεξαρτήτως υποτροπής/ανθεκτικότητας, ηλικίας και κυτταρογενετικής υψηλού κινδύνου.

Το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε από την μελέτη JULIEΤ μετά από παρακολούθηση 19 μηνών, συνέχισε να είναι σταθερό σε σχέση με τις προηγούμενες αναφορές και δεν παρατηρήθηκε κανένας θάνατος από άλλη αιτία εκτός της εξέλιξης της νόσου σε αυτή την ανάλυση παρακολούθησης με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Εντός οκτώ εβδομάδων από την έγχυση με Tisagenlecleucel, αναφέρθηκε σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS) Βαθμού 3/4, σύμφωνα με τον ορισμό από την Κλίμακα Βαθμολογίας Penn, σε ποσοστό  23% των ασθενών. Η αντιμετώπιση του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS) διενεργήθηκε σύμφωνα με τον αλγόριθμο Penn για την αντιμετώπιση του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών, που χαρακτηρίζει το Tisagenlecleucel. Χρησιμοποιήθηκαν τοσιλιζουμάμπη και στεροειδή στο 16% και το 11% των ασθενών, αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών. Έντεκα τοις εκατό των ασθενών είχαν νευρολογικά ανεπιθύμητα συμβάντα Βαθμού 3/4, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με υποστηρικτική φροντίδα2.

Τα επικαιροποιημένα δεδομένα από την μελέτη JULIET παρουσιάστηκαν σε αναρτημένη ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της American Society of Hematology – ASH. (Abstract #1684).

Ο επικεφαλής της επικαιροποιημένης ανάλυσης της μελέτης JULIET, Stephen J. Schuster, MD, Καθηγητής στην έδρα Robert and Margarita Louis-Dreyfus για την Κλινική Φροντίδα και την Έρευνα της Χρόνιας Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας και του Λεμφώματος στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (Penn) στην Ιατρική Σχολή Perelman και διευθυντής του Προγράμματος για το Λέμφωμα στο Κέντρο για τον Καρκίνο Abramson, δήλωσε: “Πριν από την CAR-T κυτταρική θεραπεία, η επίτευξη και η διατήρηση της παρατεταμένης πλήρους ανταπόκρισης σε ενήλικους ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα (DLBCL) ήταν εξαιρετικά σπάνια, αλλά τώρα βλέπουμε ότι το Tisagenlecleucel έχει ως αποτέλεσμα τις σταθερές πλήρεις ανταποκρίσεις για τουλάχιστον ενάμιση χρόνο μετά την έγχυση 4. Για τους ιατρούς που αντιμετωπίζουν θεραπευτικά αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, η διάρκεια της ανταπόκρισης και το σταθερό προφίλ ασφάλειας είναι εξαιρετικά σημαντικά δεδομένα και τα ευρήματα από αυτήν την επικαιροποιημένη ανάλυση συνεχίζουν να εμπνέουν εμπιστοσύνη για τις συνεχιζόμενες δυνατότητες του Tisagenlecleucel όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.”

Το Tisagenlecleucel έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ, την ΕΕ, τον Καναδά και την Ελβετία για παιδιά και νεαρούς ενήλικες με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και σε ενήλικους ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα και πρόκειται για τη μοναδική CAR-T κυτταρική θεραπεία που έχει εγκριθεί για δύο διαφορετικές ενδείξεις και παρέχει την δυνατότητα για διαρκείς ανταποκρίσεις σε  ασθενείς που παρουσιάζουν υποτροπή ή που δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές θεραπείες και για τους οποίους η πρόγνωση είναι πτωχή. Οι ασθενείς δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε πλήρη ύφεση για να λάβουν το Tisagenlecleucel και δεν απαιτείται δωρητής.

Πηγή: Businessnews.gr