Ο ιατρικός κλάδος υπέρ των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας

0

Υπέρ της χρήσης των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, συντάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία του ιατρικού κλάδου στην Ελλάδα. Αυτό, τουλάχιστον, δείχνει η πρώτη καταγραφή των απόψεων των επαγγελματιών του χώρου για τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου (90%) επιθυμεί την εφαρμογή της άυλης συνταγής και τη διάθεση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (93%).

Στο μεταξύ, η πλειονότητα (68%) απαντά ότι θα διέθετε τον απαραίτητο χρόνο για τη συμπλήρωση του ψηφιακού ιστορικού υγείας των πολιτών. Επιπλέον, η πλειοψηφία του ιατρικού κλάδου (93%) δηλώνει ότι επιθυμεί την ενοποίηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συνταγογράφησης ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ σε μια υπηρεσία. Μάλιστα, το 21% του ιατρικού κόσμου θα δεχόταν να καταβάλει ένα συμβατικό τίμημα, που θα ανταποκρίνεται στη διάθεση ενιαίων υπηρεσιών, αν και το 72% διαφωνεί με μια τέτοια προσέγγιση.

Ωστόσο, υπάρχει ένα ποσοστό 25% των ερωτηθέντων που θεωρεί ότι είναι χαμένος χρόνος να χρησιμοποιήσει κάποιος το helpdesk της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα, ένας στους τρεις χρήστες (30%) εντοπίζει καθημερινά προβλήματα κατά τη χρήση των υπηρεσιών συνταγογράφησης ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, ενώ το 50% των χρηστών θεωρεί την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση “αργή” σε επίπεδο απόκρισης. Τέλος, το 33% των χρηστών κάνει χρήση τρίτων εφαρμογών, ενώ το 30% θεωρεί πως καλύπτεται από τις εφαρμογές, που του παρέχει το Δημόσιο. Το 16% και το 20% των χρηστών δεν γνωρίζει πως η ΗΔΙΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ, αντίστοιχα, έχουν υπηρεσία υποστήριξης χρηστών.

Ψηφιακές δεξιότητες
Αναφορικά με την εκπαίδευση στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, ποσοστό μόλις 3% του ιατρικού κόσμου δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει κάποια σχετική εκπαίδευση, ενώ το 78% δηλώνει “αυτοδίδακτο”. Τις απόψεις του ελληνικού ιατρικού χώρου για τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών υγείας κατέγραψε άτυπη έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στη διάρκεια του Health IT Conference 2019, που διοργάνωσαν το Health Daily και το Netweek της Boussias Communications, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και με τη συνεργασία του HL7 Hellas, της ΗΔΙΚΑ, του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ) και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Τα ευρήματα της έρευνας στηρίζονται σε απαντήσεις σε σχετικά ερωτηματολόγια (225 απαντήσεις, 37% ιδιώτες και 63% από δημόσιες δομές, εκ των 46% Παθολόγοι και Γενικοί ιατροί).

Τα θέματα, που απασχόλησαν το συνέδριο, ήταν η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο ΕΣΥ και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, τα μεγάλα δεδομένα υγείας, το GDPR και το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα RIS-PACS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: sepe.gr