Οι κλινικές μελέτες προσφέρουν ελπίδα σε μελλοντικούς ασθενείς

0

Η Ευαγγελία Κοράκη, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Coronis Research Α.Ε., μιλά για το στοίχημα των κλινικών ερευνών.

 

Ποια κωλύματα εμποδίζουν την ανάπτυξη των κλινικών ερευνών στην Ελλάδα;

Οι επιτροπές των νοσοκομείων δεν λειτουργούν πάντοτε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και αυτό οδηγεί σε άσκοπες καθυστερήσεις που μεταφράζονται και σε επιπλέον κόστος. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι κυρίως θεσμικό και έγκειται στην αδυναμία του συστήματος να διαμορφώσει ένα σαφές, αυστηρό και σταθερό πλαίσιο διεξαγωγής κλινικών μελετών, είτε αυτό έχει να κάνει με τη διαδικασία εγκρίσεων, είτε με τη διαδικασία αποζημιώσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλώσιμων υλικών, είτε με την ενημέρωση του κοινού και τον συντονισμό των φορέων. Σκοπός της δημιουργίας ενός τέτοιου θεσμικού πλαισίου θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας της χώρας.

Τι θα κέρδιζε η Ελλάδα αν γινόταν κόμβος στα μονοπάτια των κλινικών ερευνών στη Νότια Ευρώπη;

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, για κάθε 10 εκατ. ευρώ επένδυσης από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 22 εκατ. ευρώ και έσοδα 5,18 εκατ. ευρώ από φόρους και άλλες εισφορές. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που, πέρα από τον προφανή αντίκτυπο στην οικονομία, μπορεί να ερμηνευτεί και ως ισχυρός αναχαιτιστικός παράγοντας του brain drain. Επίσης, σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης η κλινική έρευνα εξασφάλισε τη δωρεάν πρόσβαση ασθενών σε νέα καινοτόμα φάρμακα, διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις, καθώς και πλέον ενδελεχή ιατρική παρακολούθηση. Από τα ισχυρότερα οφέλη της ανάπτυξης του κλάδου είναι η πρόσβαση σε καινοτόμες και υψηλού κόστους θεραπείες που προσφέρουν ελπίδα σε βαρέως και χρονίως πάσχοντες.

Τι πρέπει να γίνει ώστε οι Έλληνες να πάψουν να θεωρούν τους ασθενείς «πειραματόζωα»;

Απέχουμε πλέον από τέτοιες αναχρονιστικές αντιλήψεις, αλλά απέχουμε και από το αντίστοιχο επίπεδο αντιλήψεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην ενημέρωση που παρέχεται με σκοπό την προσέλκυση ασθενών. Παρόλο που η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας επιχείρησε να παράσχει κάποιες διευκρινίσεις γύρω από το θέμα, το θεσμικό πλαίσιο παραμένει σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Ενημερωτικές εκστρατείες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα, δίνοντας έμφαση στην εξοικείωση του κοινού με τις διαδικασίες συμμετοχής και κυρίως στην ενημέρωση για τα δικαιώματα του συμμετέχοντος. Θα πρέπει ακόμα να συμβάλλουν ώστε να γίνουν αντιληπτές έννοιες όπως αυτή της «ενημερωμένης συγκατάθεσης» που εξασφαλίζει την προηγούμενη εκτενή ενημέρωση του ασθενή. Πρέπει να καλλιεργήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα, με σκοπό να γίνει αντιληπτό πως λαμβάνοντας μέρος σε μια κλινική έρευνα, πέρα από την προσφορά στο δικό μας «αύριο», συμβάλλουμε στην ανάπτυξη νέων θεραπειών προσφέροντας ελπίδα σε άλλους.

 

 

 

 

 

 

Πηγή: freesunday.gr