Οκτώ βήματα για έλεγχο των συνταγών σε γιατρούς και φαρμακεία από τον ΕΟΠΥΥ

0

Προφίλ συνταγογράφησης για τους γιατρούς και προφίλ εκτελούμενων συνταγών για τους φαρμακοποιούς ξεκινά να δημιουργεί ο ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία παραμένει σε επίπεδα κάτω των 2 δισ. ευρώ για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της προς τα πάνω, τουλάχιστον άμεσα.

Ο έλεγχος που ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου, τώρα στρέφεται στις συνταγές, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η διερεύνηση αφορά τόσο τη νοσηρότητα του πληθυσμού, την αναπόφευκτη αύξηση του αριθμού τους λόγω του περιορισμού των τριών φαρμάκων ανά συνταγή (μέτρο που αναμένεται άμεσα να καταργηθεί), την αυξημένη χρήση του δικαιώματος των ασφαλισμένων λόγω της οικονομικής κρίσης, όσο και το ενδεχόμενο υπερσυνταγογράφησης από προκλητή ζήτηση.

Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού που υπογράφεται από τον πρόεδρο καθ. Σωτ. Μπερσίμη, ο ΕΟΠΥΥ προχωρεί στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος προσδιορισμού του δείγματος προς έλεγχο των γιατρών που συνταγογραφούν φάρμακα και των φαρμακοποιών που εκτελούν συνταγές φαρμάκων, με την χρήση στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.

Οι δείκτες
Για τα φαρμακεία, ο έλεγχος θα αφορά τους παρακάτω δείκτες:
Δαπάνη στον Οργανισμό για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο, μέσος αριθμός συνταγών ανά δικαιούχο, μέση ποσότητα ανά δικαιούχο (σε κουτιά ανά ασφαλισμένο), μέση δαπάνη ανά δικαιούχο, μέση δαπάνη ανά συνταγή, ποσοστό δαπάνης σε on-patent , ποσοστό δαπάνης του πρώτου συνταγογράφου ιατρού, ποσοστό δαπάνης από τον πρώτο δικαιούχο σε κατανάλωση, ποσοστό δαπάνης σε πρώτη εταιρεία,  ποσοστό off-patent προς άθροισμα generics και off–patent.

Για τους γιατρούς, ο έλεγχος θα αφορά:
αριθμό συνταγών που εκδίδονται από τον Ιατρό, μέσο πλήθος συνταγών ανά δικαιούχο, μέση δαπάνη ανά συνταγή, ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών, ποσοστό συνταγογράφησης ανά δραστική ουσία (ATC5) για τις δέκα πρώτες που συνταγογραφεί, ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα (ATC4) για τις δέκα πρώτες που συνταγογραφεί, ποσοστό εμβαλλαγίων ανά φαρμακευτική εταιρεία, ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δαπανηρών ασφαλισμένων σε σχέση με το σύνολο, ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο.

Η διαδικασία ελέγχου
Ο έλεγχος θα γίνεται με τα ακόλουθα οκτώ βήματα:

1. Ανάπτυξη δεικτών ελέγχου για τα φαρμακεία και για τους ιατρούς σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία.
2. Tα φαρμακεία που θα επιλεγούν για έλεγχο θα είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στο άνω 0,1 % της κατανομής στο σύνολο των προαναφερομένων δεικτών, δηλαδή που θα υπερβαίνουν το σημείο C99,9% σε τουλάχιστον έναν δείκτη από τους παραπάνω.
3. Οι ιατροί που θα επιλεγούν για έλεγχο θα είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται στο άνω 0,1% της κατανομής στο σύνολο των προαναφερομένων δεικτών, δηλαδή που θα υπερβαίνουν το σημείο C99,9% σε τουλάχιστον έναν δείκτη από τους παραπάνω.
4. Η επιλογή των φαρμακείων και ιατρών που θα ελεγχθούν να γίνεται σε μηνιαία βάση, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζονται άμεσα τυχόν παραβατικές συμπεριφορές, για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
5. Ο έλεγχος συνταγογράφησης του γιατρού διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας του ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης και επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις.
6. Ο έλεγχος του συνόλου των εκτελεσθέντων συνταγών διενεργείται στο αρμόδιο Τμήμα τηςΔιεύθυνσης Φαρμάκου. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο διενεργείται και επιτόπιος έλεγχοςσύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ. Στη συνέχεια εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης και επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις.
7. Η δημιουργία εφαρμογής στην ηλεκτρονική πύλη eopyykmes όπου οι γιατροί και τα ιδιωτικά φαρμακεία θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των δεικτών της συνταγογράφησής τους και εκτέλεσης συνταγών, αντίστοιχα, και για την παροχή απόψεων σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίες μετά από τον έλεγχο της επιτροπής συνταγογραφίας. Θα πρέπει να ακολουθήσει αναλυτική παραμετροποίηση του συστήματος από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.
8. Προκειμένου να είναι διαφανής η διαδικασία επιλογής των ιατρών και φαρμακοποιών που προτείνονται για έλεγχο, θα γίνει ανάρτηση της μεθοδολογίας ελέγχου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Η νέα διαδικασία ελέγχου, τίθεται σε εφαρμογή από 1-10-2018, εκτός από το σημείο 7 που απαιτεί χρόνο για την υλοποίησή του.

Πηγή: healthmag.gr