ΠΙΣ: Ζητά την ένταξη στην ρύθμιση 120 δόσεων Clawback έτους 2020

0

O Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος , απευθυνόμενος στον ΕΟΠΥΥ με επιστολή του, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια των Ιατρών για την υποχρέωσή τους να καταβάλουν άμεσα τις οφειλές του Clawback έτους 2020 και ζητά να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα ένταξης των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρών και Διαγνωστικών Εργαστηρίων / Πολυϊατρείων στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

 

Αναλυτικά η επιστολή του ΠΙΣ αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι είμαστε αποδέκτες πολλών παραπόνων εξαιτίας της πρόσφατης κοινοποίησης από τον Οργανισμό σας των σημειωμάτων δόσεων για τις οφειλές Clawback έτους 2020 καθώς και την ενημέρωση για άμεση καταβολή της οφειλής σε όσους δεν είχαν υποβάλλει την σχετική αίτηση.

Όπως προκύπτει, η σύντομη προθεσμία που προβλεπόταν από την υπ. αριθμ. Β2β/οικ.72308/ 18 Νοεμβρίου 2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας για την υποβολή της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων των οφειλών από clawback (η 31η Δεκεμβρίου 2021), διέλαθε πολλών συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων με αποτέλεσμα να μην υποβάλλουν την ανωτέρω προβλεπόμενη αίτηση και να τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 1 της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως.

Μετά ταύτα σας παρακαλούμε όπως δοθεί, εκ νέου, η δυνατότητα ένταξης των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρών και Διαγνωστικών Εργαστηρίων / Πολυϊατρείων στην ανωτέρω ρύθμιση καθώς σε περίπτωση άμεσης είσπραξης αυτών θα προκληθεί αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους και αντίστοιχα παροχής υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του Οργανισμού σας.”

 

Πηγή: pis.gr