ΠΟΣΚΕ: Συντάσσεται πλήρως με τις θέσεις του ΠΙΣ για τις νέες συμβάσεις των ιατρών

0

Η ΠΟΣΚΕ με ανακοίνωσή της συντάσσεται και στηρίζει τις θέσεις του ΠΙΣ για τις νέες συμβάσεις των ιατρών και τις ρυθμίσεις για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων κ. Φώτιος Ν. Πατσουράκος πάγια θέση της ΠΟΣΚΕ είναι:

1) Να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις με τους κατά τόπους Ιατρικούς συλλόγους υπό την αιγίδα του ΠΙΣ με ελεύθερη επιλογή ιατρού με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση.

2) Να γίνει νέα διαπραγμάτευση για τις συμβάσεις των οικογενειακών Ιατρών με ικανοποιητικές αμοιβές και κατάργηση του αναχρονιστικού gatekeeping

3) Να γίνουν διαπραγματεύσεις για τις νέες συμβάσεις των ειδικών (πλην οικογενειακών) ιατρών με διαφάνεια, σοβαρότητα και όχι υπαναχωρήσεις. Η ΠΟΣΚΕ εξάλλου έχει τονίσει ότι δε θα συμμετάσχει σε προσχηματικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και θέτει ως προϋπόθεση την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων.

4) Να διατηρηθεί η πλήρης αυτοτέλεια και η νομική μορφή όλων των Ιατρικών Επιστημονικών και Επαγγελματικών Εταιρειών.