Προμήθεια νέων ασθενοφόρων και αντικατάσταση εξοπλισμού νοσοκομείων

0
To Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη διάθεση επιπλέον πόρων ύψους 4.140.000 € συνολικά, που προέκυψαν από μεταφορά, με απόφασή του Υπουργείου, στον «Κωδικό (ΚΑΕ) Επιχορήγησης για εξοπλισμό Νοσοκομείων» αδιάθετων και αχρησιμοποίητων υπολοίπων των υπηρεσιών του, για την προμήθεια δέκα (10) ασθενοφόρων και την αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού σε πέντε (5) νοσοκομεία της χώρας. Η κατανομή του ποσού αυτού έχει ως εξής:

 

Υπηρεσία – Μονάδα

Είδος

Ποσό (€)

2η Υγειονομική Περιφέρεια Δέκα (10) ασθενοφόρα, κατάλληλα για ψυχικά πάσχοντες

300.000

Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων – Γ.Ν. Δυτ. Αττικής «Αγία Βαρβάρα» Αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού (750 κρεβάτια και λοιπός συναφής εξοπλισμός)

1.500.000

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων Αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού (300 κρεβάτια)

600.000

Γ.Ν. Χανίων, Π.Α.Γ.Ν.Η., Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού (300 κρεβάτια)

600.000

Ψ.Ν.Α. Δαφνί Αντικατάσταση ξενοδοχειακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού

900.000

Γ.Ν. Ρεθύμνου Αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού (120 κρεβάτια)

240.000

 

ΣΥΝΟΛΟ

    4.140.000

Παρά την, κατά γενική ομολογία αποτελεσματική, σπουδή μας να εξαλείψουμε τη διαφθορά και την κατασπατάληση των δημόσιων πόρων σε όλη την πυραμίδα του δημόσιου συστήματος Υγείας, έχουμε επίγνωση ότι για να σταθεί το σύστημα στα πόδια του χρειάζεται μια σταθερή πολιτική χρηματοδοτικής επάρκειας, για να αποδώσει ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας στους πολίτες. Με την πεποίθηση αυτή συνεχίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο να παρέχουμε σημαντικές χρηματοδοτικές ενέσεις σε υγειονομικές μονάδες της χώρας, αναβαθμίζοντας καθημερινά υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.” τονίζει το Υπουργείο.